Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

 

„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania”.
Ewangelia wg św. Łukasza 2, 14

 

 

 

 

 

 

Drodzy Parafianie

 

W tym roku, z racji obostrzeń epidemiologicznych, nie było mi  dane odwiedzić Was z Bożym błogosławieństwem w Waszych domach. Jednak wielu z Was przyjęło moje zaproszenie i uczestniczyło w specjalnych Mszach kolędowych, w czasie których prosiliśmy Boga o pokój w rodzinach, o potrzebne łaski dla Was, polecaliśmy także Jego miłosierdziu Waszych bliskich zmarłych.

 

Wszystkim Parafianom, którzy uczestniczyli we Mszach św. kolędowych – bardzo dziękuję. Dziękuję za Waszą modlitwę i złożone ofiary. Za utrzymywanie łączności z Kościołem, jedności z naszą Parafią, chciałbym wszystkim serdecznie podziękować.

 

Niech Pan Bóg pobłogosławi Wasz domy i mieszkania, aby trwały w nich: zdrowie, dobroć i łagodność oraz wierność w wypełnianiu Jego przykazań. A Jego błogosławieństwo niech pozostanie wśród Was, teraz i na zawsze. Amen.

 

 

 

Ks. Proboszcz Zbigniew Ciechomski

 

 

 

 

 

 

 

„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego…”

I Komunia Święta

2 maja był w naszej parafii dniem szczególnym. Uczniowie klasy III pierwszy raz przystąpili do sakramentu I Komunii św. Ksiądz proboszcz w homilii podkreślił, że pierwsze spotkanie z Panem Jezusem to  jeden z najpiękniejszych dni w życiu każdego człowieka. Jezus Chrystus obecny w Eucharystii to największy nasz Skarb. Człowiek wierzący, nie wyobraża sobie życia bez Niego. Jest On siłą do przezwyciężania trudów, lekarzem duszy i ciała oraz źródłem – a nawet – samą Miłością. Otrzymaliśmy Go jako pokarm w drodze do nieba.

I Komunia

„Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt – Jestem cały Twój i wszystko moje do Ciebie należy, o Jezu, przez Maryję, Twoją Najświętszą Matkę.”

św. Ludwik Grignion de Montfort

Dnia 3 maja o godzinie 19:00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji mieszkańców wsi Kamionka i Pacyna, którzy wspólnymi siłami przyczynili się do wzniesienia Krzyża przy nowo powstającym rondzie. W czasie homilii ksiądz proboszcz nawiązał do historii i tradycji. Krzyże przydrożne górowały w krajobrazie dawnej wsi, wpisały się w naszą wiarę i kulturę pełniąc rolę przynoszących pomyślność drogowskazów. Powodów wznoszenia kapliczek i krzyży było wiele. Przynosiły opatrzność fundatorom, czuwały w miejscach tragicznej śmierci i bitew, chroniły przed złymi mocami, strzegły lasów i potoków. Wnoszono je przy rozdrożach i przy każdej drodze prowadzącej do miejscowości. Krzyż jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem chrześcijan. Ważnym symbolem i przesłaniem. Jego pionowa część obrazuje jedność i łączność człowieka z Niebem. Pozioma – cały świat, obejmowany przez ramiona Syna Bożego. Po nabożeństwie jego uczestnicy udali się w procesji pod nowo wzniesiony Krzyż, który został poświęcony.

Poświęcenie Krzyża

„Pan Bóg w Eucharystii składa nam pocałunki miłości. Zatem przyjmujmy z wielką wiarą i miłością Komunię Świętą.”

św. Ojciec Pio

 

Ważne w naszym życiu wydarzenia, zwykliśmy upamiętniać poprzez obchodzenie ich rocznic. W kształtowaniu dojrzałej wiary takim istotnym wydarzeniem jest I Komunia święta. W niedzielę, 16 maja, w naszym kościele, 16 dzieci z klasy czwartej uczestniczyło w rocznicowej Eucharystii, której przewodniczył ks. Proboszcz. Odżyły radosne wspomnienia, które towarzyszyły tym dzieciom przed rokiem. Pierwszy sakrament pokuty i pierwsze przyjęcie Komunii świętej i radość – to przeżycia towarzyszące tamtemu wydarzeniu.  Stojąc jeszcze raz wspólnie w bliskości ołtarza, ubrani w komunijne stroje, idący w uroczystej procesji po Najświętszy Sakrament., po raz kolejny odczytywali prawdę, że  Jezus żyje i jest obecny w Eucharystii. Wszystko wydaje się podobne, ale jednak inne. Świadczą o tym zdjęcia w maseczkach, z dystansem. Dzieci nie widziały się od tygodni. W czasie kazania, ks. Proboszcz zwracając się do uczestników, powiedział, że rocznica to jednak nie tylko okazja do wspomnień, czy ponownego spotkania z przyjaciółmi. To okazja do zapytania siebie, jak bardzo w ciągu tego roku Jezus Eucharystyczny był obecny w moim życiu.

Rocznica Komunii

"Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba..."

3 czerwca o godzinie 11.00 została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Zbigniewa Ciechomskiego z procesją do czterech ołtarzy. Procesja Bożego Ciała to z jednej strony publiczne wyznanie naszej wiary, ale przede wszystkim szczególny znak, że Bóg chce być blisko człowieka rozlewając swoje błogosławieństwo i łaski. Zwyczaj procesji do czterech ołtarzy, przy których zatrzymuje się procesja, przyszedł do nas z Niemiec, gdzieś w XVI w. Mają one związek z czterema Ewangeliami. Przy pierwszym ołtarzu słyszymy: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? To powinno sprowokować do pytania o własne przygotowanie do niedzielnej Eucharystii. To wewnętrzne – Eucharystia oczywistością niedzieli, czy dodatek do dnia wolnego – i zewnętrzne, poprzez jakość i styl strój, ubiór. Przy drugim słyszymy: Jedli do sytości. To nakarmienie czterech tysięcy ludzi siedmioma chlebami i kilkoma rybami bardzo plastycznie przypomina zasadę, że dobro, jakkolwiek by go nie rozumieć da się pomnożyć tylko przez podzielenie. Przy trzecim jesteśmy świadkami pytania: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiała z nami w drodze? No właśnie, żeby Go poznać przy łamaniu chleba, najpierw musi zapałać serce… No i przy czwartym ołtarzu słyszymy deklarację: przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Jakże logiczny jest związek fragmentów tych czterech Ewangelii. Aby mogła zaistnieć taka jedność, o której mówi Pan Jezus, to najpierw musi być przygotowanie, potem trzeba podzielić, żeby pomnożyć, a na końcu trzeba zapałać, żeby rozpoznać. Ołtarze w tym roku przygotowali: państwo Jolanta i Andrzej Gierscy, mieszkańcy wsi Kamionka, pracownicy Urzędu Gminy i druhowie OSP w Pacynie.

Boże Ciało

Prace remontowe 2021.

W dniu 2 sierpnia rozpoczęły się prace remontowe polegające na poprawieniu odwodnienia kościoła i położeniu brakującej części kostki brukowej wokół plebanii.

Prace remontowe.

Odpust parafialny.

W niedzielę, 08.08.2021 r., nasza Parafia obchodziła uroczystość odpustową ku czci świętego Wawrzyńca diakona i męczennika. Uroczystą sumę odpustową odprawił i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Zbigniew Ciechomski. W słowie skierowanym do wiernych podkreślił, że św. Wawrzyniec jest wzorem wyznawania wiary. Wspominał o życiu i męczeńskiej śmierci patrona naszej parafii. Mówił, że Pan Jezus pozostał z ludźmi w Najświętszym Sakramencie. Modląc się, biorąc udział w ewangelii, procesji zawierzamy nasze życie i wypraszamy Boże błogosławieństwo. Po mszy świętej odbyła się procesja eucharystyczna wokół kościoła.

Odpust parafialny

Pierwsza Komunia Święta

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną i związanymi z tym obostrzeniami, w naszym kościele dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii świętej w dwu terminach. W sobotę, 14 sierpnia, przyszedł czas na drugą grupę trzecioklasistów. Sakramentu udzielił proboszcz ks. Zbigniew Ciechomski. W homilii nawiązał do drogi, którą przebyli, aby dziś pierwszy raz w pełni uczestniczyć w uczcie Chrystusa. Zaznaczył, jak ważną rolę w ich przyszłym życiu odegra ten szczególny dzień.

Pierwsza Komunia

VIII Pielgrzymka do Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Suserzu

15 sierpnia ósmy już raz pątnicy z Pacyny i parafii dekanatu sannickiego udali się z pielgrzymką do Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Suserzu. W pielgrzymce uczestniczyło około 120 osób. Po dotarciu do Suserza pielgrzymi zostali powitani przez proboszcza i kustosza sanktuarium księdza Dariusza Szeląga. Następnie do Sanktuarium przybyli pielgrzymi z Żychlina. To już 169 pielgrzymka dziękczynna z tej parafii. Mszę świętą dla pielgrzymów odprawił ksiądz dziekan Wiesław Frelek. Homilię wygłosił ksiądz Ryszard Matkowski. Podczas kazania wspomniał o historii zaśnięcia i wniebowzięcia NMP. Zaznaczył, jak ważne dla człowieka jest naśladowanie Maryi, która powiedziała „czyńcie, co wam powie syn”. Wszystko to po to, aby zasłużyć na życie wieczne.

Pielgrzymka do Suserza

Wdzięczni Bogu Wszechmogącemu i ludziom tym,

którzy nas poprzedzili i tym,

którzy nie ustają w trosce o tę świątynię,

Kapłanom i Wiernym

parafii pw. św. Wawrzyńca dk. i m w Pacynie.

W dniach 28 i 29 sierpnia w naszej parafii odbyły się uroczystości setnej rocznicy konsekracji kościoła oraz dożynki parafialne. W sobotę, 28 sierpnia, o godzinie 21:00 w podziemiach kościoła wierni Apelem Jasnogórskim rozpoczęli obchody. W podziemiach kościoła przygotowane zostały wystawy prezentujące: historię kościoła, przydrożne krzyże i kapliczki naszej parafii, prace plastyczne dzieci. Wśród eksponatów na szczególna uwagę zasługiwała drewniana monstrancja wykonana w 1945 roku  przez księdza Edmunda Smolińskiego, która została wypożyczona z Muzeum Diecezjalnego w Płocku. W niedzielę, 29 sierpnia, odbyła się uroczysta suma dziękczynna. Koncelebrze przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba. W homilii ksiądz biskup nawiązał do historii naszego kościoła, jego konsekrację porównał do wotum dziękczynnego za zakończenie Wielkiej Wojny. Wspomniał również o trudnej pracy rolników, którzy w tym szczególnym dniu dziękowali Bogu za plony. Wieńce dożynkowe przygotowali mieszkańcy: Pacyny, Remek, Podczach, Modela, Kamionki, Przylask, Słomkowa, Janówka, Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Pacyńskiej, grupa 50 plus z Pacyny i Szkoła Podstawowa im Janusza Kusocińskiego w Pacynie. W procesji z darami oprócz tradycyjnej wody, wina i chleba znalazły się prezenty dla świątyni i proboszcza. Mieszkańcy wsi Kamionka ofiarowali kielich i patenę, pracownicy Szkoły Podstawowej w Pacynie kwiaty, kosz ze słodyczami i makietę kościoła, pani Joanna Hrk ze Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju obraz przedstawiający nasz kościół, pracownicy Urzędu Gminy w Pacynie ofiarowali ornat. Listy gratulacyjne do proboszcza i wiernych skierowali: Starosta Powiatowy, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej i Wójt Gminy Pacyna. Po nabożeństwie mieszkańcy i goście spotkali się na placu przy kościele na poczęstunku. Był czas na wspólne rozmowy i zabawę. Ksiądz proboszcz Zbigniew Ciechomski dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tak doniosłej uroczystości.  

100-lecie konsekracji kościoła.

Wszystkie wichry historii, ciemne chmury nad Polską

są niczym w porównaniu z siłą patriotyzmu i polskości.

 

Dnia, 12 września 2021 roku o godzinie 14:00, w naszym kościele odbyła się uroczystość poświęcenia i odsłonięcia tablicy poświęconej śp. Bronisławowi Żydowo. Tablica została umieszczona obok innych tablic upamiętniających zasłużonych mieszkańców naszej gminy. Możliwe to było dzięki staraniom wnuczki p.Grażyny Gronczewskiej i pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Bronisław Żydowo urodził się 17 sierpnia 1885 roku w Kutnie. W wieku 17 lat podjął pierwszą pracę jako pomocnik sekretarza gminy w Krzyżanówku. W 1907 roku awansował na stanowisko sekretarza gminy Pacyna, powierzoną funkcję pełnił z przerwami przez 27 lat. Był założycielem i pierwszym prezesem Straży Pożarnej w Pacynie. W czasie II wojny światowej, w ramach likwidacji inteligencji polskiej przez okupanta hitlerowskiego, został aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Następnie został przeniesiony do obozu Mauthausen-Gusen. Stracony przez Niemców w grudniu  1940 roku. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele rodziny, Urzędu Gminy w Pacynie, Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, OSP w Pacynie, parafianie. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pacynie uświetniła uroczystość słowem mówionym i muzyką.

Odsłonięcie tablicy Bronisława Żydowo

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”

Paulo Coelho

 

W niedzielę 19 września na Mszę Świętą o godzinie 10:00 dzieci przyniosły plecaki z książkami i przyborami szkolnymi. Po skończonej Eucharystii spotkały się przed ołtarzem. Ks. proboszcz Zbigniew Ciechomski poświęcił przyniesione przybory, zawierzył Bogu wszystkich uczniów prosząc o prowadzenie w całym roku szkolnym.  

Poświęcenie plecaków

Prace remontowe

Dobiegają końca prace remontowe rozpoczęte 2 sierpnia. Niesprzyjająca aura spowodowała ich znaczne opóźnienie. Zakończono prace brukarskie wokół plebanii. Powstał parking na kilka samochodów. Uporządkowano plac przykościelny. Z dużym trudem, walcząc z deszczowa aurą, udało się wykonać odwodnienie terenu przykościelnego i wokół plebanii. Ksiądz proboszcz Zbigniew Ciechomski składa gorące podziękowania wszystkim wiernym, którzy wsparli finansowo podjęte działania.

Prace remontowe

Człowiek żyje tak długi, jak trwa pamięć o nim.

W niedzielę, 31 października, u progu Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego w Nabożeństwie Różańcowym odprawionym w podziemiach kościoła modliliśmy się za tych, którzy już odeszli. 1 listopada, we Wszystkich Świętych, zarówno podczas Mszy Świętej jak i Różańca odmawianego wędrując w ciszy i zadumie po alejkach naszego cmentarza polecaliśmy Bogu naszych bliskich zmarłych.

Wszystkich Świetych

Jak nazwać wzruszenie, które mnie ogarnia,
Gdy w oczach pamięci mi stajesz?
Lub zdania połowa zabrzmi w uszach nagle
Gest jakiś ciebie oddaje?
Jak nazwać tęsknotę do żalu podobną
I gorzką jak łzy połykane.
Gdy patrzę w twe oczy spokojne i smutne z fotografii na ścianie?
Jak nazwać tę ciszę w alejce cmentarnej,
Gdy biegnę, by spotkać się z tobą?
Lecz zamiast ciebie skrawek ziemi czarnej,
Co zabrał mi postać tak drogą.

Zaduszki

12 listopada 2021 roku odbyła się uroczystość poświęcenia ronda znajdującego się w centralnej części naszej miejscowości. Wśród gości, których powitał wójt gminy p. Krzysztof Woźniak, byli: Marszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Adam Struzik, władze powiatu gostynińskiego, proboszczowie parafii w Osmolinie, Sannikach i Pacynie. Zaproszeni goście wygłosili krótkie przemówienia, odczytano Uchwałę Rady Gminy w Pacynie o nadaniu nowopowstałej inwestycji drogowej imienia Polskich Olimpijczyków. Ks. proboszcz Zbigniew Ciechomski poświęcił rondo, następnie została odsłonięta tablica z nazwą.

Poświęcenie ronda im, Polskich Olimpijczyków

Wizyta Mikołaja

W niedzielę, 19 grudnia na Mszy Świętej o godzinie 10:00, odwiedził nas niezwykły Gość. Do licznie zebranych dzieci przybył św. Mikołaj. W czasie długiej i męczącej drogi, zrobił sobie przerwę w naszej wspólnocie parafialnej. Były słodkie prezenty, rózgi i dużo śmiechu. Po spotkaniu nasz niezwykły Gość udał się w dalszą podróż.

Wizyta Mikołaja

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?