Parafia Pacyna

Witamy na stronie parafii rzymskokatolickiej p. w. św. Wawrzyńca diakona i męczennika.
…zdeptał rozszalały świat, wzgardził jego pochlebstwami, a w ten sposób podwójnie zwyciężył szatana”.
św. Augustyn o św. Wawrzyńcu

Aktualności