Rok 2016

18 marca Droga Krzyżowa
Weź z Chrystusem krzyż, brzemię naszych win”

Po raz pierwszy w historii parafii została zorganizowana wokół Pacyny Droga Krzyżowa. Uczestnicy zatrzymywali się i snuli rozważania przy 14 stacjach rozmieszczonych na trasie około 1500 metrów. W uroczystości wzięło udział około 300 mieszkańców naszej gminy. Poszczególne stacje wyznaczały polne kamienie oświetlone czerwonym zniczem. Myślą przewodnią była miłość, tak ważna na różnych płaszczyznach życia, która potrafi pokonać wszelkie trudności, która dodaje ludziom siły i nadziei w walce z przeciwnościami losu.

20 marca Niedziela Palmowa

Przeżywaliśmy Niedzielę Męki Pańskiej zwyczajowo zwaną Niedzielą Palmową. To dzień, w którym wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Dlatego odczytywany jest opis Męki Pańskiej. Jest to doskonałe przygotowanie do przeżyci Wielkiego Tygodnia. Tradycyjnie w naszym kościele odbył się konkurs palm na mszy świętej o godzinie 10.00. Wybrana komisja konkursowa miała problemy ze wskazaniem zwycięzców poszczególnych kategorii.

Wielka Sobota

Tradycją jest święcenie pokarmów. Ksiądz proboszcz zwracając się po błogosławieństwie do wiernych, składając życzenia powiedział: „oby Pan uwolnił nas od pułapki bycia chrześcijanami bez nadziei, żyjącymi jakby Pan nie zmartwychwstał, a nasze problemy stanowiły centrum życia. Niech czas wielkanocny sprawi, że zmartwychwstaniemy z niemocy, słabości, bierności i obojętności.”

26 maja Boże Ciało

W Boże Ciało po mszy świętej wierni przechodzą procesją przez teren parafii pielgrzymując do czterech ołtarzy. Tam, czytane są cztery fragmenty ewangelii związane z Eucharystią. W naszej parafii ołtarze były przygotowane przez: druhów strażaków OSP Pacyna, państwa Jolantę i Piotra Majewskich – Pacyna, mieszkańców Słomkowa i Kamionki. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystej procesji.

14 sierpnia Odpust parafialny

W niedzielę przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej odpust ku czci patrona św. Wawrzyńca diakona i męczennika. Uroczystej sumie przewodniczył i Słowo Boże wygłosił proboszcz z parafii Iłów. W homilii kaznodzieja zachęcał licznie zgromadzonych wiernych do naśladowania św. Wawrzyńca w całkowitym oddaniu się Bogu.

15 sierpnia III piesza pielgrzymka do Suserza

W poniedziałek o godzinie 8.00 wyruszyła z naszego kościoła parafialnego już po raz trzeci piesza pielgrzymka do sanktuarium w Suserzu. Proboszcz udzielił błogosławieństwa ponad 70 pątnikom. Podczas wędrówki nie zabrakło chwil modlitewnego skupienia a także radosnej i braterskiej integracji. Pielgrzymi uczestniczyli we mszy świętej odprawionej przez księdza dziekana Wiesława Frelka.

28 sierpnia Dożynki parafialne

Podczas mszy św. o godzinie 12.00 składaliśmy dziękczynienie za tegoroczne plony. Mieszkańcy miejscowości wchodzących w skład naszej parafii przygotowali wieńce, które pobłogosławił ks. proboszcz Zbigniew Ciechomski. Uroczysta liturgia była okazją do modlitwy w intencji rolników. Oprócz dziękczynienia za tegoroczne plony prosiliśmy o Boga o błogosławieństwo w tak niełatwej pracy na kolejny rok, o odwrócenie klęsk i nieszczęść.

30 października Korowód świętych

Katolicka tradycja mówi o radosnym przeżywaniu uroczystości Wszystkich Świętych. W tym duchu utrzymane są korowody świętych – skierowane do dzieci. Dzieci przebierają się za postacie świętych i poznają życiorysy niezwykłych patronów. W naszej parafii był to pierwszy korowód. Proboszcz podsumował uczestnictwo dzieci i młodzież w nabożeństwie różańcowym, wręczył nagrody najbardziej aktywnym.

11 grudnia Wizyta św. Mikołaja

Na mszy św. o godz. 10.00 mieliśmy okazję spotkać się z prawdziwym świętym Mikołajem. Niesamowite jest jego poświęcenie dla naszej wspólnoty. Przebył tyle kilometrów, aby spotkać się z nami wszystkimi i przynieść prezenty nie tylko dzieciom, ale wszystkim, którzy uczestniczyli w nabożeństwie. Zjawił się w Kościele schodząc po drabinie z chóru. Wniósł do świątyni wiele radości, uśmiechu na twarzy, wprowadzając nas w świąteczną atmosferę.

18 grudnia Jasełka

Uczniowie ZSO w Pacynie przygotowali widowisko bożonarodzeniowe, które w bardzo sugestywny sposób pokazywało i przypominało, że kiedy zasiadamy razem do wigilijnego stołu dzieląc się opłatkiem wyrażamy naszą życzliwość, szacunek i miłość do człowieka. Warto, aby nasze życzenia były autentyczne

24 grudnia Pasterka

Podczas homilii proboszcz parafii ks. Zbigniew Ciechomski mówił o miłości, jakiej uczy nas nowonarodzony Jezus. Podkreślał, że przyszedł do nas jako maleńka miłość, by uczyć nas miłości. Na zakończenie złożył wszystkim parafianom i gościom świąteczne życzenia – aby Boże Dziecię wszystkim błogosławiło, aby święta Rodzina nad wszystkimi czuwała i obdarzała: zdrowiem i radością, pokojem i miłością, aby niczego nie brakowało.