Rok 2019

W czwartek 21 lutego 2019 roku zmarł w wieku 90 lat, w 62 roku kapłaństwa, w 30 roku biskupstwa śp. Biskup Alojzy Orszulik, pierwszy Biskup Łowicki.

Sylwetkę zmarłego biskupa seniora diecezji łowickiej zaprezentowano uczniom w formie gazetki szkolnej, którą przygotowali uczniowie z panią katechetką.

Parafialny Dzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego.

W środę, w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy Parafialny Dzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. O godzinie 15.00 wspólnie odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego i adorowano Najświętszy Sakrament do godziny 20.00. Podczas uroczystej Mszy św. ks. proboszcz zwracając się do ludzi młodych, przygotowujących się do sakramentu bierzmowania prosił, by zauważali znaki, jakie towarzyszą powołaniu. Ich rozpoznanie, właściwe zinterpretowanie i wyciągnięcie wniosków pozwoli właściwie pokierować swoim życiem. Bóg mówi na różne sposoby: Słowo, liturgię, sakramenty, wydarzenia życia, a nawet przez ludzi, których stawia na drodze naszego życia.

Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa jest nabożeństwem upamiętniającym przejście Jezusa Chrystusa z krzyżem ulicami Jerozolimy z pretorium Piłata na Golgotę. Polega ono na rozważaniu męki Chrystusa w połączeniu z przejściem symbolicznej drogi wytyczonej 14 stacjami obrazującymi związane z nią zdarzenia.

Niedziela Palmowa.

Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiątkę przybycia Jezusa do Jerozolimy, na kilka dni przed ukrzyżowaniem. W kościele tego dnia święci się palmę – symbol „drzewa życia” i zwycięstwa. Obrzęd nawiązuje do ewangelicznego przekazu, według którego, ludzie tłumnie witający Jezusa wybiegli naprzeciw z gałązkami palmowymi wołając: „Hosanna!”. W liturgii czytany jest opis Męki Pańskiej.

Na Mszy Świętej o godzinie 10:00 w naszym kościele odbył się konkurs palm. Oto wyniki:

W kategorii NAJWIĘKSZA:

1 miejsce: Jasiński Szymon
2 miejsce: Górski Jakub
2 miejsce: Szewczyk Hubert
3 miejsce: Świerczyńska Sylwia
3 miejsce: Ostrowski Karol
3 miejsce: Szewczyk Lena

W kategorii NAJGRUBSZA:

1 miejsce: Latoszek Michał, Latoszek Weronika, Majewska Marta
2 miejsce: Orzechowska Barbara
2 miejsce: Okraska Kacper
3 miejsce: Miszczak Zofia
3 miejsce: Rudzka Maja
3 miejsce: Trzaskowski Kacper

W kategorii NAJORYGINALNIEJSZA:

1 miejsce: Garstka Aleksandra
2 miejsce: Leonarczyk Tomasz
2 miejsce: Balcerzak Wiktoria
3 miejsce: Śnieć Maja
3 miejsce: Śnieć Zuzia
3 miejsce: Jakub Petera

„Oczekuj Go. W ciszy usłysz Jego głos”

Dzieci z rodzicami, dziadkami i koszyczkami pełnymi wielkanocnych przysmaków wypełniły w Wielką Sobotę pacyński kościół. Ksiądz proboszcz święcił poświęcone pokarmy i zachęcał do adoracji Grobu Pańskiego, gdzie przed Najświętszym Sakramentem w ciszy i zadumie każdy mógł kontemplować poszczególne etapy Męki Pańskiej.

Wesoły nam dzień dziś nastał…

Niedziela Wielkanocna z mszą świętą rezurekcyjną, odprawianą o świcie dla uczczenia zmartwychwstania Chrystusa, jest największym świętem w całym roku liturgicznym. Najświętszy Sakrament w uroczystej procesji jest niesiony trzykrotnie wokół kościoła – pośród bicia dzwonów i pieśni wielkanocnych. – Kiedyś rozpoczęciu mszy rezurekcyjnej towarzyszył huk armat. Dzisiaj – wybuchy petard. Święta Wielkanocne są dla wiernych radosne, bo zmartwychwstanie Chrystusa jest symbolem Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

Międzynarodowy Dzień Strażaka.

3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku, Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i wspominanego 4 maja św. Floriana męczennika, patrona strażaków w przeddzień Dnia Strażaka tuż przed godz. 10:00 w naszym kościele pojawiły się drużyny strażackie z terenu naszej gminy. Druhowie przybyli, by prosić Boga oraz swego patrona – świętego Floriana, o błogosławieństwo dla siebie i swoich bliskich. Potrzebują tego błogosławieństwa, potrzebują Bożej opieki i Światła Ducha Świętego, gdyż wielokrotnie uczestnicząc w akcjach ratujących mienie i życie ludzkie, narażają swoje własne. Po Mszy Świętej ksiądz proboszcz Zbigniew Ciechomski poświęcił nowy wóz bojowy. Następnie wszyscy druhowie udali się na cmentarz parafialny, aby pomodlić się za zmarłych druhów strażaków i złożyć kwiaty na ich grobach.

I Komunia Święta

5 maja, trzecioklasiści naszej parafii przeżyli najważniejszy moment w swoim życiu religijnym – dzień Pierwszej Komunii Świętej. Po raz pierwszy w pełni uczestniczyli w Eucharystii, przyjmując do swoich małych serc Pana Jezusa ukrytego w Hostii. W ten sposób świadomie potwierdzili swój związek z Kościołem, zawarty podczas sakramentu chrztu św. – związek na całe życie.

Nabożeństwo Ekumeniczne

W dniach 5 – 11.05.2019 w Kościele w Polsce przeżywamy XI Tydzień Biblijny pod hasłem: „Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12). 10 maja w naszej parafii odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Podczas modlitwy odkrywaliśmy i pogłębialiśmy znaczenie Słowa Bożego. Naszym gościem był ksiądz Szymon Czembor proboszcz Parafia Ewangelicko-Augsburskiej w Płocku. W homilii przybliżył nam postać Dietricha Bonhoeffera, który został zamordowany w obozie w Flossenbürgu. Do rozważań wykorzystał fragmenty wiersza jego autorstwa „Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony”, a szczególnie

Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony,
przeżywać mogę każdy dzień i rok.
Wiernością Twoją jestem pocieszony,
wiem, że mnie wiedzie Twej miłości wzrok.

A gdy nastanie cisza upragniona,
daj mi usłyszeć dzieci twoich śpiew
i niech też dusza moja utęskniona
dostąpi wejścia do ojczystych stref.

Na zakończenie wspólnej modlitwy dzieci, które przystąpiły w minioną niedzielę do sakramentu I Komunii Świętej otrzymały pamiątki. Czwartoklasiści, którzy w niedzielę 19 maja będą mieć rocznicę przystąpienia do I Komunii Świętej otrzymały Biblię.

Bierzmowanie.

W dniu 15 maja młodzież naszej parafii przyjmowała sakrament bierzmowania. Szafarzem tego sakramentu był J.E. Ks. Biskup Andrzej Dziuba, który został powitany przez przedstawicieli bierzmowanych, rodziców i proboszcza parafii. Młodzież włączyła się czynnie w liturgię. Bierzmowanie nazwane sakramentem dojrzałości Kościół sprawia, że przyjmujący go chrześcijanin zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra.

Rocznica Komunii Świętej.

W niedzielę, 19 maja 2019 r. uczniowie klas IV szkoły podstawowej obchodziły rocznicę Pierwszej Komunii św. Dzieci zgromadziły się wraz z rodzicami przed kościołem. W asyście liturgicznej ks. proboszcz Zbigniew Ciechomski udał się przed kościół i wprowadził czwartoklasistów do świątyni, by uczestniczyć w Eucharystii. Liturgię Słowa przygotowały dzieci. Ważne w naszym życiu wydarzenia, powiedział podczas homilii ks. proboszcz, zwykliśmy upamiętniać poprzez obchodzenie ich rocznic. W kształtowaniu dojrzałej wiary takim istotnym wydarzeniem jest I Komunia święta. Dlatego też dzieci klas III w rok od pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii, świętują jej rocznicę. Rocznica to nie tylko okazja do wspomnień, czy ponownego spotkania z przyjaciółmi. To okazja do zapytania siebie, jak w ciągu tego roku Jezus eucharystyczny był obecny w moim życiu. Pytanie o moje uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej, o częstotliwość korzystania ze spowiedzi i przyjmowanie Komunii św., o to, czy Bóg rzeczywiście jest mocniej obecny w moim życiu i w mojej rodzinie.

„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba”

W dniu dzisiejszym o godzinie 11.00 została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Zbigniewa Ciechomskiego z procesją do czterech ołtarzy. Procesja Bożego Ciała to z jednej strony publiczne wyznanie naszej wiary, ale przede wszystkim szczególny znak, że Bóg chce być blisko człowieka rozlewając swoje błogosławieństwo i łaski. Ewangelie czytane i rozważane przez Proboszcza przy każdym ołtarzu pomagały nam zrozumieć istotę kultu Eucharystii. Zakończenie procesji odbyło się przed naszym kościołem błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Ołtarze w tym roku przygotowali: państwo Wioletta i Mariusz Witeczkowie oraz Anna i Jan Balcerzakowie, mieszkańcy wsi Łuszczanówek, pracownicy Banku Spółdzielczego i Poczty Polskiej, druhowie OSP w Pacynie.

Prace brukarskie na cmentarzu.

Na cmentarzu parafialnym rozpoczął się kolejny, ostatni etap prac brukarskich. Przewidywany termin zakończenia to poczatek sierpnia.

„Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości”.

W przeddzień uroczystości św. Krzysztofa, w niedzielę, 21 lipca na Mszy św. o godzinie 12.00, proboszcz ks. Zbigniew Ciechomski przypomniał postać świętego. Nadmienił, że wywodzące się z greki imię Krzysztof oznacza „niosący Chrystusa”, awspomnienie tego świętego jest zachętą dla każdego z nas, byśmy nieśli Chrystusa także na drogach, poprzez uprzejmość dla innych kierowców, uśmiech, a przed wszystkim bezpieczną jazdę, jako wyraz odpowiedzialności za drugiego człowieka. Podkreślił, że człowiek nie wyobraża sobie już dzisiaj życia bez samochodu. Rosnąca ich liczba powoduje, że na drogach robi się coraz bardziej niebezpiecznie, a każdy chce dojechać na czas, nie zauważając często na innych uczestników ruchu drogowego. Po mszy poświęcił wszelkie pojazdy mechaniczne, a kierującym życzył, aby św. Krzysztof bezpiecznie prowadził ich do celu. Zwyczaj ten rozpowszechnia się w Polsce od 1934 roku.

Zakończenie prac brukarskich na cmentarzu

Ostatni etap prac brukarskich na cmentarzu parafialnym został zakończony.

Imieniny Parafii! Czyli święto każdego z nas!

W niedzielę, 11 sierpnia, obchodziliśmy uroczystość odpustową naszej wspólnoty parafialnej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz parafii św. Marcina w Słubicach, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu. W słowach skierowanych do wiernych podkreślał, że odpust parafialny to jakby imieniny parafii. Aby w pełni w nich uczestniczyć wierni powinni przygotować się w sposób szczególny uczestnicząc w sakramencie pokuty. Do rozważań posłużył księdzu profesorowi fragment Ewangelii wg św. Łukasza „Nie bój się, mała trzódko…”(Łk 12,32 – 34). Są to słowa ukierunkowujące uwagę ludzi na to, co jest istotne w życiu człowieka i w jego relacji do Boga. Jezus przynagla do refleksji nad sobą i do czujności, mówił ks. Roman Batorski.

„Poprowadzisz drogami miłości do szczęścia do swego Syna…”

15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, po nabożeństwie i błogosławieństwie proboszcza parafii ks. Zbigniewa Ciechomskiego pątnicy z Pacyny i dekanatu sannickiego szósty już raz wyruszyli do Matki Bożej Suserskiej. W tym roku trud pielgrzymowania podjęło około 140 pielgrzymów, aby tam, przed cudownym obrazem prosić o dalszą opiekę Maryi nad nimi. Po dojściu do sanktuarium pielgrzymów powitał kustosz ks. Jerzy Czarnota. Mszę św. dla pielgrzymów z Pacyny i Żychlina odprawił i homilię wygłosił ks. Wiesław Frelek – dziekan dekanatu żychlińskiego, który powiedział, „że dla chwały nieba warto podejmować trud życia, jak i pielgrzymi trud.”

„Za plon dorodny w kłosach schowany,
niebu i Bogu trzeba dziękować.”

25 sierpnia niezwykle uroczyście obchodzono parafialne dożynki. Tegoroczne Święto Plonów i Chleba rozpoczęła prezentacja 7 misternie wykonanych wieńców dożynkowych. Wszystkie cieszyły oko.W uroczystej procesji zostały wniesione do kościoła. Rozpoczęła się bardzo uroczysta Msza święta z pięknymi słowami proboszcza uznania za ciężką codzienną pracę, za każdy kłos z którego powstanie chleb, symbol obfitości, świętości i dobrobytu. W trakcie trwania nabożeństwa panie z Zespołu Ludowego „Sejkowianki” złożyły na ręce proboszcza ks. Zbigniewa Ciechomskiego bochen chleba, tym chlebem, częstowano wszystkich obecnych, z przesłaniem, by nigdy go nie zabrakło i był dzielony sprawiedliwie.Pan Janusz Rembowski tradycyjnie podziękował wierszem. Po nabożeństwie miłym akcentem był poczęstunek dla wszystkich uczestniczących w eucharystii.

Podziękowanie za tegoroczne plony w wielkiej podzięce Panu Bogu i
Najświętszej Panience
Kiedy ranne wstają zorze to już rolnik ziemię orze, orze pługiem głębokim
pod chmurką pod słońcem pod niebem wysokim,
potem ziarna w ziemię sieje i w Panu Bogu pokłada nadzieję.
Oby ono obumarło, wyrosło i obfity plon przyniosło.
I pomimo wielkiej suszy, lato było upalne i gorące,
usychały zboża i trawy na łące, ale poranne mgły i rosy orzeźwiały je i
wyrosły tak piękne złociste i srebrzyste kłosy,
i choć zboże zbyt nie posypało to pozwoliłeś Panie Jezu że szczęśliwie plony
się zebrało z naszych pól
bo Ty jesteś nasz dobry ojciec, Pan i król.
Dziękujemy i Matce Najświętszej za jej opiekę Matczyną i że zachowała nas
od wszelkich nieszczęść i czuwała na całą okolicą i nad naszą parafią Pacyną.
Dzisiaj w uroczystość dożynkową z hołdem wdzięczności przynosimy
uplecione piękne wieńce,
które biorą gospodynie i gospodarze w swoje spracowane ręce,
by złożyć plon przed Twój ołtarz, przed twój Boży tron.
W serdecznej podzięce za tak piękne żniwne dni Jezu i Maryjo dziękujemy Ci.
Dzisiaj cieszymy się radością dożynkową i tej radości doznajemy że w naszej
Ojczyźnie szczęśliwie i spokojnie żyjemy.
W tym roku doznajemy szczególnej radości dziękując Panu Bogu i Matce
Najświętszej za dar osiemdziesiątej rocznicy naszej Polskiej wolności.
Zawdzięczamy to naszym przodkom, bohaterom i żołnierzom którzy o Polskę
walczyli i jej bronili, często i życie utracili,
za ich walkę i wielki trud, za ich bohaterstwo i poświęcenie, za ich młodą
krew wylaną, dzisiaj mamy Polskę dzisiaj mamy ojczyznę wolną dzisiaj mamy
naszą ziemię ukochaną, na której żyjemy, na której pracujemy, którą
obrabiamy i z której plony i chleb zbieramy.
I dzisiaj tym świeżym chlebem podzieliły nas panie z Sejkowic i cieszymy się
wszyscy razem z naszym księdzem proboszczem Zbigniewem, bo w naszej
Ojczyźnie pięknej, gdzie rosną zbóż złociste łany, zapachem chleba dzisiaj
dziękują Ci wszyscy nasz Ojcze ukochany


Pieśń
Zdrowaś Maryjo Bogurodzico
Błagamy Ciebie święta Dziewico
Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja
Módl się za nami zdrowaś Maryjo
Ty coś karmiła świata zbawienie
Ty nam jak matka daj pożywienie
Niech brak żywności nas nie zabija
Broń nas od głodu
Zdrowaś Maryjo

Pieśń Dziękczynna
Maryjo dziękujemy Ci
Že pomagasz nam że ocierasz tzy
Dziękujemy ci
I niech z ust polskiego
Rolnika to piękne staropolskie
Słowo nigdy nie znika


Szczęść Boże
Janusz Rembowski
Remki
Parafia Pacyna
Dnia 25. 08 2019r.

„To bohaterzy, to nieśmiertelni.
Cześć im i chwała na wieki”

1 września odbyła się gminna uroczystość z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obchody tragicznego września 1939 roku miały miejsce na cmentarzu parafialnym w Pacynie. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz gminy Pacyna, powiatu gostynińskiego, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku, druhowie strażacy, młodzież szkolna i licznie zgromadzeni mieszkańcy z prezesem ZG ZOSP RP, byłym premierem p.Waldemarem Pawlakiem. Wartę honorową przy grobie poległych w kampanii wrześniowej żołnierzy 64 Batalionu Piechoty Lekkiej Wojsk Obrony Terytorialnej. O godzinie 14.00 przy dźwiękach marsza wprowadzone zostały poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie, OSP Model, OSP Pacyna, OSP Skrzeszewy. Poczet flagowy OSP Rybie przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” wciągnął flagę państwową na maszt. Rozpoczęła się uroczysta Msza św. polowa w intencji Ojczyzny i poległych w II wojnie światowej, którą odprawił i homilię wygłosił ks. biskup Józef Zawitkowski. Jego ekscelencja przypomniał dramatyczne wydarzenia z tamtych czasów i prosił, aby wsłuchując się w Chrystusową Ewangelię, uczyć się pokory i miłości umacniając jednocześnie nasze serca w poszukiwaniu przebaczenia i pojednania oraz pokoju. Tragiczne wydarzenia II wojny światowej, których początek dziś wspominamy, nie pozwalają nam bowiem nigdy zapomnieć o tych, którzy wówczas zginęli. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy obchodów złożyli kwiaty na kwaterze żołnierzy poległym w bitwie nad Bzurą. Uroczysty charakter liturgii podkreślały wierze i piosenki w wykonaniu uczniów naszej szkoły, absolwentów i Orkiestry Dętej OSP Słubice. Po uroczystości wszyscy zostali zaproszeni przez księdza proboszcza Zbigniewa Ciechomskiego na tradycyjną żołnierską grochówkę.

„Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo.”
Poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych

W niedzielę 8 września ks. proboszcz Zbigniew Ciechomski na Mszy św. o godzinie 10.00 poświęcił nie tylko ziarno na jesienne zasiewy, ale również tornistry, książki i przybory szkolne najmłodszych uczniów. Proboszcz w homilii podkreślił, że w naszej Ojczyźnie święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w szczególny sposób upodobali sobie mieszkańcy wsi, nazywając je świętem Matki Boskiej Siewnej. Jest bowiem taki dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i po przygotowaniu pól zaczyna się jesienny siew mówił proboszcz. Nawiązał tym samym do poświęcenia plecaków stwierdził, że rozpoczyna się nowy rok pracy dla rolników i nowy rok dla uczniów. Wspólnie modlono się o Boże błogosławieństwo dla wszystkich: uczniów, nauczycieli, rodziców, rolników.

Korowód Świętych.

27 października na mszy świętej o godzinie 10:00 mieliśmy okazję podziwiać Korowód Świętych. Jest on zachętą dla dzieci, ich rodziców i wszystkich parafian do poznawania własnych patronów i świętych Kościoła, by za ich przykładem i z ich orędownictwem dążyć ku Zbawieniu. Poprzez przybliżenie postaci świętych oraz ciekawe ukazanie historii ich życia możemy udowodnić, że nie były to jedynie postacie z kart książek, lecz ludzie z krwi i kości, tacy jak my – a zatem „taki duży, taki mały może świętym być…”!

Różaniec za zmarłych

„Pamięć i modlitwy za zmarłych oraz troska o ich groby są świadectwem ufnej nadziei, że to nie śmierć decyduje o ludzkim losie, gdyż człowiek jest przeznaczony do nieskończonego życia, zakorzenionego i znajdującego swe wypełnienie w Bogu.”

Papież Franciszek 

1 listopada o godzinie 18 na naszym cmentarzu parafialnym spotkali się wierni, aby odmówić różaniec. Wspólna procesja po cmentarzu pozwoliła na chwilę refleksji i zadumy, ale przede wszystkim była okazją do wspólnej modlitwy za duszę bliskich zmarłych.

„Można odejść na zawsze …” – zaduszki parafialne

Tradycją naszej parafii są zaduszki parafialne. UroczystaMsza św. za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej odprawiane jest zawsze w pierwszą niedzielę po Dniu Wszystkich Świętych, w tym roku 3 listopada. Nasze nabożeństwo było połączeniem modlitwy za zmarłych i za nas żyjących, poezji przemawiającej swoim pięknem i muzyki, która wzmacniała przekaz i wyraz tego, co czuje serce. Bardzo ważną rolę stanowiła dekoracja kościoła i przekaz „Można odejść na zawsze, a stale być blisko”’. W trakcie modlitwy wypominkowej zapalano znicze za zmarłych w ostatnim roku i ustawiano je w kształcie serca. Po zakończonym nabożeństwie, na prośbę księdza proboszcza, wierni podchodzili do płonących zniczy, które zostały zaniesione na cmentarz parafialny.

„MAZOWIACY” „Z kolędą w Pacynie”

1 grudnia na Mszy Świętej o godzinie 1000 wystąpił Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca „MAZOWIACY” z programem „Z kolędą w Pacynie”, który powstał w 1985 roku. Dziś ma ponad 75 artystów z których część wystąpiła z koncertem. „MAZOWIACY” podlegają organizacyjnie Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Twórcą i kierownikiem zespołu folklorystycznego jest prof. UPH dr hab. Leszek Ploch. Układy choreograficzne opracowuje korepetytor i pedagog tańca Hanna Szczepańska-Ploch. W ramach bardzo ożywionej działalności artystycznej występują w Polsce i poza granicami. Występy zespołu obejrzało już ponad 750 tysięcy widzów. Koncertowali w wielu Filharmoniach, Teatrach Muzycznych, Operetkach, Salach Widowiskowych, w Pałacu Prezydenta RP, przed Królowymi oraz Małżonkami Prezydentów 24 krajów świata. „MAZOWIACY” koncertowali w Niemczech, Szwecji, Finlandii, Norwegii… .Było nam niezwykle miło wysłuchać wspaniałego występu niezwykłego zespołu w naszej świątyni.

Wizyta Mikołaja

Już od kilku lat, na specjalne zaproszenie Księdza Proboszcza, do naszej parafii przybywa Święty Mikołaj. Spotyka się z najmłodszymi, troszkę starszymi i najstarszymi parafianami. W tym roku spotkanie odbyło się jak zawsze w trzecią niedzielę adwentu, 15 grudnia na Mszy Świętej o godzinie 1000 . Grzeczne dzieci otrzymały wspaniałe prezenty te mniej grzeczne rózgi. Wszystkim Mikołaj życzył radosnych świat Bożego Narodzenia.