Rok 2018

Mała peregrynacja trwa…

W mroźny wtorek 9 stycznia mieszkańcy Woli Pacyńskiej podczas mszy świętej o godzinie 17:00 podziękowali Matce Bożej za obecność wśród nich i za dar modlitwy. Prosili o Boże błogosławieństwo dla swoich rodzin. Na zakończenie nabożeństwa Maryja udała się do mieszkańców Janówka.

Remont kamiennego ogrodzenia przy kościele.

Od kilku tygodni prowadzone są prace remontowo – renowacyjne kamiennego ogrodzenia naszego kościoła. Po uzyskaniu zezwolenia i usunięciu drzew, których korzenie niszczyły ogrodzenie przystąpiono do odkopania i oczyszczenia kamiennego muru. Obecnie uzupełniane są ubytki zaprawy i brakujące kamienie.

Mała peregrynacja trwa…

16 lutego w pierwszy piątek Wielkiego Postu w czasie nabożeństwa dziękczynnego o godzinie 17:30 mieszkańcy Janówka w uroczystej procesji odprowadzili do naszego kościoła Panią Jasnogórską. W czasie mszy świętej proboszcz Zbigniew Ciechomski mówił, że spotkanie z Najświętszą Marią Panną w domach stanowi doskonałą okazję do utrwalenia owoców Nawiedzenia a przede wszystkim wspólnej modlitwy całej rodziny. Mamy za co dziękować, przepraszać i o co prosić. Obecnie Panią Jasnogórską podejmować będę mieszkańcy Anatolina. 

Mała peregrynacja trwa…

2 marca, w pierwszy piątek miesiąca, w tydzień po rekolekcjach wielkopostnych mieszkańcy Anatolina przyjechali do kościoła, aby pożegnać Matkę Boską Częstochowską w kopii cudownego obrazu. W czasie nabożeństwa dziękowali za otwarte serce Maryi, wstawiennictwo u Syna i dar łaski. Obraz powędrował do mieszkańców Rezlerki.

Mała peregrynacja trwa…

14 marca o godzinie 17:00 mieszkańcy Rezlerki przybyli na Mszę Świętą aby podziękować za dar nawiedzenia Matki Bożej w rodzinach. Prosili o wstawiennictwo u Syna i dar Łaski. Obraz powędrował do mieszkańców Remek.

Kolejny etap prac remontowych.

Jesteśmy po kolejnym etapie remontu ogrodzenia kościelnego. Po wykonaniu stalowego zbrojenia i drewnianego szalunku została wylana betonowa ława wzmacniająca i podtrzymująca ogrodzenie. Po związaniu betonu kolejnym etapem będzie uporządkowanie terenu.

Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę…
„Kto mękę Pańską w swym sercu nosi,
Kto ją rozważa – z niej męstwo,
Z niej wielkie łaski sobie uprosi
Z niej – nad naturą zwycięstwo…”

Kroczenie ulicami za krzyżem i wspólna modlitwa to każdego roku dla katolików niepowtarzalne wydarzenie przed świętami wielkanocnymi. Rozważania w czasie wędrówki z krzyżem są okazją, by choć na chwilę zastanowić się nad sensem życia, cierpienia i śmierci. Każda stacja Męki Pańskiej daje możliwość porównania własnego cierpienia z cierpieniem samego Jezusa. On, Syn Boży przyjął krzyż z miłości do nas. Dlatego żyjmy najlepiej jak potrafimy i nie bójmy się spotkania z Bogiem – to i tak nieuchronne, bez względu na to, czy będziemy przygotowani. Cieszmy się z każdego kolejnego dnia i czuwajmy dalej.

„… niedziela jak każda inna, inna bo niezwykła, pełna dostojeństwa i zadumy…”

Przynoszone tego dnia do kościoła palmy symbolizuja zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy. Według wierzeń ludowych mają moc magiczną są symbolem płodności i urodzaju, a domostwa i mieszkańców chronią przed ogniem i chorobami.

Na Mszy Świętej o godzinie 10:00 w naszym kościele tradycyjnie odbył się konkurs na palmę: najdłuższą, najgrubszą, najoryginalniejszą i najmniejszą. Było jury i nagrody. Palmy możemy podziwiać ponieważ zostały w kościele.

„Panience swej piosenkę na dobranoc…”

W pierwszą rocznicę nawiedzenia parafii przez wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w czasie Apelu Jasnogórskiego dziękowaliśmy za dar nawiedzenia i małą peregrynację. Wspólnie odmówiono litanię i odśpiewano Apel Jasnogórski.

Wielka Sobota

Zgodnie z tradycją w Wielką Sobotę święci się pokarmy na wielkanocne śniadanie: chleb – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięso – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w wieczerniku oraz jajka, które symbolizują nowe życie. W zwyczaju jest też odwiedzanie kościołów i porównywanie wystroju Grobów. Po poświęceniu pokarmów ksiądz proboszcz życzył parafianom i przybyłym gościom pokoju, nadziei oraz zwycięstwa dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, prawdy nad fałszem i życia nad śmiercią.

„Przyjmij Maryjo te słowa wierszem pisane jako dziękczynno – błagalne i rodzinno – parafialne”

Nadeszła nam radosna chwila i przeżywamy ten piękny czas,
kiedy Matka Boża odwiedza nas.
Wchodzi w progi naszych rodzinnych domów,
budzi wielkie wzruszenie i ronią się łzy radości,
że Matka Boża w naszym domu gości.
Cieszy się każda rodzina, cieszy się każda wioska,
kiedy nawiedza nas po czterdziestu latach w cudownym obrazie PaniCzęstochowska,
która została wywyższona na kościelnej wieży i patrzy na wszystkich, kto jeszcze w Boga wierzy, a może już w nic nie wierzy.
Ci którzy się w swoim życiu zagubili, pozwól Maryjo, aby się nawrócili
i do Ciebie i do syna Twego powrócili.
Spoglądasz na wszystkich swym Matczynym miłosiernym wzrokiem,
którzy przejeżdżają tą ulicą obok Ciebie, czy idą pośpiesznym krokiem.
Patrzysz na dzieci i młodzież do szkoły śpieszące i z daleka w cudowny obraz się wpatrujące.
Wszyscy zapędzeni i w pogoni, pozwól Maryjo niech każdy zatrzyma się na chwilę
przed Twoim pięknym obrazem się pokłoni.
Zwrócona jesteś Matuchno z tej wysokiej wieży ku naszej szkole, ku naszej młodzieży,
która jeszcze w Boga wierzy.
Niechaj na modlitwie z różańcem w ręku nie odczuwa w życiu żadnego lęku.
Z cudownego Twego wizerunku błogosław dzieciom i młodzieży,
by poszli w dobrym życiowym kierunku,
by przy Tobie wytrwali i swych młodych talentów nie zmarnowali i o Tobie zawsze
pamiętali.
Maryjo zwrócona jesteś też ku wschodowi porannego słońca, prosimy Cię, miej nas w swej opiece.
Błogosław nam wszystkim teraz zawsze i bez końca, byśmy przy Tobie wytrwali a kiedyś po ziemskiej pielgrzymce z Tobą Maryjo i z Twoim synem Jezusem Chrystusem w niebie się spotkali.
A teraz prosimy Cię Maryjo za wszystkich parafian, abyś nas w swej opiece miała i od wszelkiego zła i wszelkich niebezpieczeństw zachowała, abyś starszym, chorym, cierpiącym zdrowie przywróciła, abyś zwaśnionych do jedności i zgody doprowadziła, abyś zagubionych z mroków ciemności wyprowadziła,
abyś zasmuconych pocieszyła, abyś nam wszystkim naszą dobrą Matką była.
A przez Twoje Maryjo nawiedzenie niech się wzbudzi w nas, w rodzinach naszych, wioskach, w parafii naszej prawdziwie duchowe odrodzenie, abyśmy mogli otrzymać w niebie wieczne zbawienie.
Jesteśmy Ci wdzięczni za przeżyte z Tobą piękne chwile i radosne dni.

Maryjo dziękujemy Ci.
Z całego serca dziękujemy i kopię cudownego obrazu sąsiedniej wiosce Podczachy przekazujemy.

Niech będzie z Tobą Matko mile przeżyta ich każda chwila i godzina, by Cię przyjęła godnie każda rodzina.

Pieśń
Maryjo dziękujemy Ci, że nawiedziłaś nas, że otarłaś łzy – dziękujemy Ci.
Maryjo dziękujemy Ci, że nawiedzasz nas, że ocierasz łzy – dziękujemy Ci.
Maryjo dziękujemy Ci, że pomagasz nam że ocierasz łzy – dziękujemy Ci.
Szczęść Boże
Janusz Rembowski
Remki 18 kwietnia 2018.

„Bogu na chwałę – ludziom na pożytek”

Msza Święta w dniu 3 maja o godzinie 10 miała wyjątkowy charakter. Dziękowano Bogu za dar Konstytucji 3-go Maja, Maryi za opiekę nad nasza Ojczyzną. Modlono się również w intencji druhów strażaków, którzy swoje święto obchodzą 5 maja. W homilii ks. proboszcz Zbigniew Ciechomski – kapelan strażaków dekanatu sannickiego podkreślił, że ich służba to powołanie wypełniające przykazanie miłości. Życzył, aby Św Florian otaczał ich opieką a pomoc drugiemu człowiekowi była źródłem satysfakcji i powodem do dumy. Po zakończeniu nabożeństwa w zwartym orszaku druhowie udali się na parafialny cmentarz i złożyli kwiaty na grobach tych, którzy odeszli na wieczna wartę.

„Uroczysty dzień komunii jest największą mą radością”

Co za cud! Jezu przyszedłeś do mnie
Kocham Cię, kocham nad wszystko na świecie,
Chcę być bez grzechu, kochać ogromnie
Błogosław, Jezu, Twe dziecię.

Uroczystość Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej

Dzisiaj w Uroczystość Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej będziemy dziękować Bogu Ojcu, Synowi Bożemu i Duchowi Świętemu za dary, które otrzymujemy.

 Najpiękniejszym darem Boga Ojca dla nas jest Jezus. Z miłości do nas, rok temu, Pan Jezus po raz pierwszy dał nam siebie pod postacią chleba. Dał nam siebie, abyśmy złączyli swoje życie z życiem Bożym. Do tego wydarzenia przygotowywał nas i prowadził Duch Święty. Niech ta dzisiejsza Eucharystia, w rocznicę Pierwszej Komunii Świętej, będzie przede wszystkim dziękczynieniem Bogu za nasze pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy świętej rok temu i za wszystkie Komunie święte w ciągu tego roku.

„Bóg nie może wszystkich przytulić, dlatego dał nam mamę”

Dzisiejsze życie nabiera niesamowitego rozpędu. Gdzieś mijamy się, jesteśmy razem, a jednocześnie obok siebie. Lecz są dni, których zapomnieć nam nie wolno, które napełniają nas zadumą, radością, ciepłem i wzruszeniem. Takim dniem jest dzień naszych najukochańszych nam osób – mam, bez których życie nie miałoby najmniejszego sensu. Na Mszy Świętej o godzinie 10:00 uczniowie naszej szkoły zaprezentowali koncert dla mam.

Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej przypada dokładnie 60 dni po Wielkanocy. Uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem przechodzi wtedy pod cztery ołtarze, przy których czytane są odpowiednie fragmenty Ewangelii. Mimo upalnej pogody i długiej trasy tegorocznej procesji wierni i asysta dopisali. W tym roku ołtarze przygotowywali: państwo Grażyna i Mirosław Malejkowie, pracownicy Urzędu Gminy w Pacynie, mieszkańcy Sejkowic i tradycyjnie druhowie strażacy.

Mała peregrynacja trwa…

Już mieszkańcy 11 wsi naszej Parafii gościło w swych domach kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W dniu 2 czerwca wierni z  Podczach podczas uroczystej Mszy Świętej dziękowali za dar modlitwy i przekazali obraz rodzinom ze Słomkowa.

Drugi etap prac na cmentarzu parafialnym.

Właśnie ruszył drugi etap prac brukarskich na naszym cmentarzu parafialnym.

Mała peregrynacja trwa…

5 lipca w upalne popołudnie mieszkańcy Słomkowa w czasie uroczystej mszy świętej dziękowali Matce Boskiej Częstochowskiej za dar nawiedzenia, chwilę spędzone razem, możliwość zadumy, oderwania od codziennej gonitwy i trosk. Na zakończenie nabożeństwa Maryja udała się do mieszkańców Modela, którzy w szczególny sposób witali ukochaną Matkę. Odświętnie udekorowali przydrożny krzyż i witali śpiewem.

Koniec prac.

Dobiegł koniec drugiego etapu prac brukarskich na cmentarzu parafialnym. Założono również kostkę przy bocznych drzwiach do kościoła i odnowiono niszę organową.

Święty Wawrzyńcu Męczenniku, proś za nas,
Módl się za nami,

12 sierpnia był dniem szczególnym dla naszej parafii. Gościem zaproszonym na uroczystości odpustowe był ordynariusz diecezji łowickiej ksiądz biskup Andrzej F. Dziuba, który przewodniczył Sumie odpustowej i wygłosił homilię. Przypomniał postać i rozwój kultu św. Wawrzyńca, jednego z najlepiej znanych i czczonych świętych minionych wieków. Nawiązał do 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wskazał jak żyć naśladując patrona, aby nadal cieszyć się wolnością Ojczyzny i jednostki.

Prosimy. Dziękujemy.
Piesza pielgrzymka do sanktuarium NMP w Suserzu.

15 sierpnia, w dniu święta wniebowzięcia NMP o godzinie 8:00, po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie wyruszyła piąta piesza pielgrzymka do sanktuarium suserskiego. W czasie uroczystej mszy, ks. Wiesław Frelek dziekan parafii pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Żychlinie nawiązał do tradycji pielgrzymowania. Przypomniał, jakie były powody pierwszych pielgrzymek. Pątnicy z Żychlina po raz 166 przybyli do sanktuarium, aby podziękować i przed cudownym obrazem, prosić o dalszą opiekę Maryi nad nimi.”Każdy z nas pielgrzymuje w jakiejś intencji, aby prosić lub dziękować. Wystarczy stanąć przed naszą Matką i spojrzeć Jej w oczy, a Ona wie, jako kochająca matka, z czym przybywamy” – powiedział ksiądz dziekan.

Podziękowania za zebrane plony.

Minął rok i nadeszły kolejne żniwa i przyszedł dzień radości dożynkowych uroczystości
My parafianie przyszliśmy w wielkiej podzięce
Podziękować za plony Panu Bogu i Najświętszej Panience
Kiedy wiosna przychodzi to wszystko do życia się rodzi
Ziemia łanami zbóż uwieńczona zielenią traw i kwiatami otoczona.
Matko Boża zielna bądź błogosławiona.
A kiedy rolnik w pole wychodzi czyni znak krzyża świętego, bo tak się godzi
Ziarna w ziemie sieje i w Panu Bogu pokłada nadzieję że ono wyrośnie dojrzeje i ocaleje.
I Matka Boża się do tego przyczyniła bo łany zbóż swym płaszczem okryła
Okryła płaszczem i naszą parafię i nasze okolice
Że ominęły nas huragany i wszelkie nawałnice
I pomimo wielkiej suszy i plon zbyt mały to cieszymy się z tego
Że nasze zboża nasze zagrody szczęśliwie ocalały
Bo w innych regionach huragany je zrujnowały.
Dziękujemy Ci Ojcze za to co Tyś nam dał
Owoce naszej pracy byś w ofierze przyjąć chciał
Panie Jezu dzisiaj radość w naszych sercach płonie
Gdy bierzemy przepiękne wieńce w swoje spracowane dłonie
Składamy jako dar dziękczynny przed Twoim ołtarzem
Przy Twoim Boskim tronie.
Dzisiaj w uroczystość dożynkową w naszej świątyni zapachniało świeżym chlebem
Który wyrósł w kłosach pod gołym niebem
Cieszymy się wszyscy wraz z naszym księdzem proboszczem Zbigniewem,
Bo kromki chleba smaczne są zawsze i wszędzie
I na stołach naszych do syta go będzie
Gospodynie z Sejkowic dorodne bochny chleba pokroiły
l tym Bożym darem wszystkich obdzieliły
A więc dziękujemy i Gospodyniom bo co roku tak pięknie to czynią.
I za tak piękne żniwne dni dziś całym sercem Jezu i Maryjo dziękujemy Ci.

Pieśń
Dzięki Ci Boże że stworzyłeś nam tak piękny świat
Dzięki za plony i za przecudne zboże
Dzięki Ci Boże za to wszystko dziękujemy Ci
I niech z ust polskiego rolnika to piękne staropolskie słowo nigdy nie znika
Szczęść Boże

Janusz Rembwski
Remki, 26. 08. 2018 r.

Poświęcenie plecaków.

9 września, w dniu rozpoczynającym VII tydzień modlitw o wychowanie, na Mszy Świętej o godzinie 10:00 ksiądz proboszcz poświęcił plecaki szkolne uczniów, którzy 3 września rozpoczęli rok szkolny. Wspominał, jak ważnym procesem jest wychowanie, że w jego centrum stoi dziecko, które powinno być postrzegany nie jako przedmiot formowania, ale jako uczestnik dialogu, który kształtuje obie strony – wychowanka jak i rodzica czy wychowawcę. Najważniejsze w tym procesie jest zaufanie – fundament relacji między nimi.

Mała peregrynacja trwa…

9 września w ciepłe, słoneczne popołudnie mieszkańcy Modela w uroczystej procesji odprowadzili do kościoła parafialnego kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W czasie uroczystej Mszy Świętej dziękowali za dar nawiedzenia i możliwość spotkania z Maryją. Proboszcz podziękował za liczny udział w nabożeństwie, piękny śpiew i zaangażowanie. Matka Boża nawiedza rodziny Kamionki.

Nie rzucim ziemi…

30 września, po mszy świętej o godzinie 10.00, w kościele parafialnym w Pacynie wystąpił z koncertem pieśni patriotycznej Chór Miasta i Gminy Gąbin. Wysłuchaliśmy między innymi: „Roty”, „Warszawianki 1831”, „Marsza Czachowskiego”, „Marsza Pierwszej Brygady” i wielu, wielu innych. Dyrygent p. Sławomir Gałczyński przypomniał okoliczności powstania i pierwszego wykonania każdej pieśni. Podkreślił, że wtedy gdy powstawały i później, gdy wlewały ciepło do serc naszych dziadków i ojców, rodząc nadzieje na lepszą przyszłość – były i są strażniczkami tego, co nam najdroższe, co polskie. Koncert był jednym z elementów obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W niedzielę 30 września parafianie mogli nie tylko zobaczyć, ale również korzystać z ledowego wyświetlacza tekstu. Jak podkreślił ksiądz proboszcz, jest to dar parafian i dziękczynienie za nawiedzenie naszych rodzin przez Jasnogórską Panią.

Mała peregrynacja trwa…

18 października w słoneczny i ciepły wieczór, w 39 dni od rozpoczęcia nawiedzenia prze kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, mieszkańcy Kamionki odprowadzili swą ukochana Matkę do kościoła parafialnego, dziękując za dar nawiedzenia. Odmawiając po drodze różaniec zawierzali swoje myśli, prośby i modlitwy ukochanej Matce. Do nawiedzenia pozostała ostatnia wieś – Pacyna.

Koncert Orkiestry Dętej OSP Słubice.

W niedzielę, 28 października w naszym kościele podczas Mszy świętej o godzinie 10.00 koncertowała Orkiestra Dęta OSP Słubice pod batutą kapelmistrza Szymona Ogrzebacza. W repertuarze były pieśni religijne i patriotyczne nawiązujące do obchodów Święta Niepodległości. Jak podkreślił ksiądz proboszcz, rok 2018 jest dla nas wszystkich bardzo wyjątkowy, ponieważ jest rokiem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Historia naszego Państwa jest bardzo trudna, zawiła i doświadczyła nas bardzo ciężko. Za piękny koncert były owacje i brawa.

Poznaj Moc Świętych

Dziś, 4 listopada, kolejny już raz na Mszy św. o godzinie 10.00 nasza świątynia wypełniła się świętymi. Pokazali, że ich życie się udało, że nie bali się obowiązków, wyzwań, byli ludźmi swego czasu, nie bali się umierać. Poznając własnych patronów i świętych Kościoła łatwiejbędzie dotrzeć do obranego celu, którym jest Zbawienie. Tradycją jest nagrodzenie przez księdza proboszcza Zbigniewa Ciechomskiego dzieci i młodzieży, która bardzo aktywnie uczestniczyła w nabożeństwie różańcowym.

„ … modlitwa natomiast dociera do serca najwyższego”

Po raz drugi odbyły się Zaduszki parafialne. Wspólnie modliliśmy się za Tych, którzy w tym roku odeszli do Pana. W homilii ksiądz proboszcz podkreślił, że zaduszki są czasem refleksji, zadumy nad mijającym czasem i nieodwracalnymi wyrokami losu, które pomagają „zatrzymać się” na chwilę w pogoni codziennych obowiązków, zastanowić się nad sensem istnienia, dotrzeć w głąb własnych, skrywanych myśli, przeżyć chwile skupienia i skierować myśli ku nieobecnym bliskim.

Nastrój nabożeństwa podkreślał wystrój świątyni – różnokolorowe liście i zapalone znicze oraz refleksyjna muzyka i poezja.

Dla Niepodległej.

Eucharystię o godzinie 10:00 rozpoczęto odśpiewaniem hymnu narodowego. Ksiądz proboszcz w homilii przypomniał najważniejsze i najbardziej tragiczne wydarzenia z historii Polski. Mówił o wolności, odpowiedzialności i solidarności. Zaprosił na dalszą część uroczystości, które dla mieszkańców naszej gminy przygotowali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego. Wszyscy uczestnicy Mszy Świętej otrzymali pamiątkowe obrazki z modlitwa w intencji Ojczyzny. Proboszcz zachęcał do odmawiania modlitwy za Ojczyznę.

Zakończenie małej peregrynacji.

13 grudnia, na Mszy Świętej o godzinie 17, po 439 dniach zakończyła się mała peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Mieszkańcy Pacyny jako ostatni dziękowali za dar nawiedzenia. W wygłoszonej homilii proboszcz wspominał nawiedzenie parafii w dniach 27 i 28 marca 2017. Podkreślał, że warto zawierzyć swoje życie Matce Bożej i zdać się na jej opiekę.

Wizyta oczekiwanego gościa.

16 grudnia na Mszy Świętej o godzinie 10:00 nadeszła wyczekiwana przez dzieci cały rok chwila! Odwiedził nas Święty Mikołaj! Porozmawiał z dziećmi, dowiedział się co u nich, co najbardziej lubią w szkole i czy słuchają się rodziców? Punktem kulminacyjnym wizyty było wręczenie prezentów wszystkim grzecznym dzieciom i rózg tym trochę mniej grzecznym „dzieciom młodym duchem”:).