Rok 2020

Smutna Wielkanoc

Zwykle w święta wielkanocne w kościołach trudno jest się pomieścić wszystkim wiernym. To dni, kiedy nawet mniej praktykujący katolicy, chcą się pomodlić w świątyni. Jednak w tym roku nie było to możliwe. Nabożeństwa Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy były celebrowane przy ograniczonej liczbie wiernych.
Dzięki środkom społecznego przekazu mogliśmy transmitować nabożeństwa celebrowane w naszym kościele. Składam podziękowania wszystkim, którzy łączyli się z nami za pośrednictwem transmisji.
Składam również podziękowania wszystkim, dzięki którym mięliśmy taka możliwość.

Rocznica Komunii Świętej

Ważne w naszym życiu wydarzenia, zwykliśmy upamiętniać poprzez obchodzenie ich rocznic. W kształtowaniu dojrzałej wiary takim istotnym wydarzeniem jest I Komunia święta. Dlatego też dzieci klasy IV, 30 maja, w rok od pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii, świętują jej rocznicę.

Odżyły radosne wspomnienia, które towarzyszyły nam przed rokiem. Pierwszy sakrament pokuty i pierwsze przyjęcie Komunii Świętej, biały tydzień. Wielki entuzjazm i przeżycia towarzyszące tym chwilom. Stojąc jeszcze raz wspólnie w bliskości ołtarza, ubrani w odświętne stroje, idący w uroczystej procesji po Najświętszy Sakrament a następnie Pismo Święte. Kolejne radosne przeżycie i przypomnienie, że Jezus żyje i jest obecny w Eucharystii.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej potocznie nazywana w Polsce „Bożym Ciałem” ustanowiona została dla całego Kościoła przez papieża Urban IV w 1264 r. bullą „Transiturus”. Jest to święto ruchome, w Polsce przypada w czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej.
Uroczystość Boże Ciało zwraca uwagę na tajemnicę prawdziwej obecności Jezusa Chrystusa pośród ludzi w Najświętszym Sakramencie odwiedzającego nasze gospodarstwa
Głównym punktem obchodów uroczystości jest procesja eucharystyczna, która przechodzi ulicami do czterech ołtarzy. W tym roku ołtarze przygotowali: pani Halina Stępniak, mieszkańcy wsi Model, nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie oraz druhowie strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pacynie.

Oddać cześć Bogu w osobie św. Wawrzyńca.

Jak co roku, w dniu 9 sierpnia, nasza wspólnota parafialna przeżywała odpust ku czci św. Wawrzyńca głównego patrona parafii. W tym roku uroczystości wpisały się w trudny czas pandemii i zostały zorganizowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS. Uroczystą liturgię o godz. 12.00 odprawił proboszcz naszej parafii ks. Zbigniew Ciechomski. Podczas homilii podkreślał, że odpust patrona danej wspólnoty to swoistego rodzaju imieniny parafii. W trakcie kazania wielokrotnie przywoływał  postać dzisiejszego patrona i wskazywał na sprawiedliwość, która go wyróżniała oraz na gorącą miłość zwłaszcza w trosce o ubogich. Mimo upływu wieków, jego życie i świętość stale są aktualne dla nas współczesnych. My wciąż mamy troszczyć się o gorącą miłość w naszych sercach – podkreślał proboszcz. Mimo upalnej pogody suma odpustowa zgromadziła liczną grupę wiernych, pragnących polecać przez wstawiennictwo św. Wawrzyńca swoje intencje. Następnie odbyła się procesja wokół parafialnej świątyni zakończona śpiewem Te Deum i błogosławieństwem.

Wszystkie intencje – pielgrzymka do Suserza

W uroczystość Wniebowzięcia NMP –  15 sierpnia 2020 roku, 70 pątników  naszej parafii po raz siódmy udało się do Sanktuarium w Suserzu, aby modlić się przed wizerunkiem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Pielgrzymka została zorganizowana w pełnym reżimie sanitarnym. O godzinie 8.00 po krótkiej modlitwie w świątyni i błogosławieństwie ks. proboszcza Zbigniewa Ciechomskiego wyruszono w drogę do cudami słynącego obrazu. Pielgrzymi zostali powitani przez nowego proboszcza i kustosza ks. Dariusza Szeląga. Przy biciu dzwonów weszli do kościoła.  W modlitwie  i skupieniu oczekiwali na przybycie pielgrzymów z Żychlina. O godzinie 10.15 rozpoczęła się uroczysta Msza św., której przewodniczył proboszcz parafii w Żychlinie ks. Wiesław Frelek, homilię wygłosił ks. Dariusz.Mówił, że Matka Boża chce uzdrawiać z wszelkich chorób i przywracać do pełni sił. Ona jest najlepszą lekarką na wszelkie choroby, o czym przekonali się wielokrotnie  mieszkańcy Suserza i okolic. Kaznodzieja podkreślił, że pielgrzymi niosą do Maryi intencje swoje oraz bliskich. Poprosił, by złożyli u stóp Najświętszej Panny dziękczynienie za św. Jana Pawła II w 100-lecie jego urodzin, za Cud nad Wisłą, który miał miejsce przed stu laty. Zaapelował, by pielgrzymi błagali o ustanie pandemii oraz o łaski potrzebne dla nich i Kościoła.

„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego…”

16 sierpnia był w naszej parafii dniem szczególnym. Uczniowie klasy III pierwszy raz przystąpili do sakramentu I Komunii św. Ksiądz proboszcz w homilii podkreślił, że pierwsze spotkanie z Panem Jezusem to  jeden z najpiękniejszych dni w życiu każdego człowieka. Tłumaczył, że człowiek potrzebuje pokarmu i napoju, aby mógł żyć. Potrzebuje pokarmu i napoju ludzkie ciało, organizm, aby mógł żyć, rosnąć, rozwijać się, pracować. Jest to pokarm życia doczesnego, przemijającego, które kończy się śmiercią. Potrzebuje też pokarmu i napoju ludzka dusza, aby mogła wytrwać w wędrówce do życia wiecznego. Człowiek potrzebuje Eucharystii, aby mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z Boga samego. Życzył wszystkim dzieciom nieustającej wiary w miłość Boga i nadziei, która pomoże pokonać wszelkie przeciwności.

Bądź pozdrowiony Gościu nasz – wizytacja kanoniczna naszej parafii.

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest wizytacja kanoniczna, która odbywa się w każdej parafii diecezji co 5 lat. W naszej parafii taka wizytacja miała miejsce w niedzielę 23 sierpnia. Gościliśmy Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Andrzeja Dziubę, który odwiedził naszą wspólnotę parafialną, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać razem z nami radość chrześcijańskiej wiary. Przybył słuchać o radościach, wejść w nasze troski i prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Biskup ordynariusz modlił się z nami podczas  Mszy świętych o godz.8.30 ;10.00;12.00 i 17.00. Sprawował Eucharystię, głosił Słowo Boże, udzielał błogosławieństwa, wskazywał drogowskazy do dalszego naszego działania. Na Mszy św. o godzinie 17.00 udzielił sakramentu bierzmowania. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęło 16 kandydatów,  którzy na ten ważny dla siebie dzień przygotowywali się uczestnicząc w katechezach oraz nabożeństwach. W okolicznościowej homilii skierowanej do młodych ludzi podkreślił, że to właśnie młodzież, która przygotowała się do sakramentu bierzmowania została wybrana przez Boga, żeby być Jego świadomym Kościołem, żeby nie wstydzić się Jezusa i iść w świat z Jego nauką. Ksiądz Biskup życzył młodym ludziom, by przez całe swoje życie byli świadomymi chrześcijanami, którzy będą zawsze wybierali to, co jest Bożą wartością, a Duch Święty towarzyszył im na drogach dojrzałego, chrześcijańskiego życia.

Dożynki Parafialne 2020.

My parafianie dzisiaj składamy podziękowanie, Panu Bogu i najświętszej Panience za zebrane tegoroczne plony w serdecznej podzięce. Znowu minął rok, nadeszły kolejne żniwa i przyszedł dzień radości, dożynkowych uroczystości. Panie Boże ty stworzyłeś wszechświat cały, stworzyłeś ziemię i na niebie słonce, księżyc i gwiazd tysiące. I na polach naszych łany rozmaitych zbóż i kwiaty na łące. A kiedy wiosna przychodzi, to wszystko do życia się rodzi, ziemia łanami zbóż uwieńczona zielenią traw i kwiatami otoczona. Matko Boża zielna bądź błogosławiona. Gdy kończą się żniwa i zboże z pól znika to jest wielka łaska i dar od Pana Boga i praca rolnika. I dzisiaj z tych dorodnych kłosów uplecione wieńce, przynosimy z radością w wielkiej podzięce. Na tej dożynkowej uroczystości nasze serca są pełne radości i wdzięczności. Dziękując Ci Boże za dar twej hojności, bośmy otrzymali plony i to w obfitości. Dziękujemy Ci Panie Jezu i Najświętsza Panienko za każdy zebrany kłos i za każde ziarenko. Także mamy zboża w spichlerzu i w stodole, nie braknie nam chleba na każdym rodzinnym stole. Za wszystko Ci Jezu dzisiaj dziękować muszę, za każdy dar od Ciebie, za każdy kwiatuszek. Za słońce i deszcz i za piękne, ciepłe lato, wielkie dzięki Ci Boże za to. Dziękujemy i Panią z Sejkowic, że się o nas troszczą i tym świeżym pachnącym chlebem księdza proboszcza i nas wszystkich zawsze ugoszczą.

Pieśń:
Dzięki Ci Boże, że stworzyłeś nam tak piękny świat, dzięki za plony i za przecudne zboże, dzięki Ci Boże za to wszystko dziękujemy

Pieśń do Matki Bożej
Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico,
błagamy Ciebie święta dziewico,
niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja,
módl się za nami zdrowaś Maryjo
Ty coś karmiła świata zbawienie,
Ty nam jak Matka daj pożywienie.
Niech brak żywności nas nie zabija,
broń nas od głodu zdrowaś Maryja.
I niech z ust polskiego rolnika to piękne staropolskie słowo nie znika.

Szczęść Boże.
Janusz Rembowski, Remki, 30. 08. 2020.

„Ja jestem chlebem życia,
Kto do mnie przychodzi,
nigdy łaknąc nie będzie,
A kto we Mnie wierzy,
nigdy pragnąć nie będzie.”

4 września o godzinie 17:00 J. E. Ksiądz Biskup Andrzej Dziuba odprawiła uroczystą Mszę Świętą z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Na zakończenie wizytacji kanonicznej Ksiądz Biskup przekazał stułę i klucze go kościoła 

Pragniemy złożyć Księdzu Biskupowi serdeczne podziękowania za obecność wśród nas. Dziękujemy za sakrament bierzmowania, za spotkania z wiernymi, za słowo pasterskie skierowane do każdego z nas podczas tych spotkań i niedzielnej Mszy Świętej. Szczególnie dziękujemy za modlitwę w naszej intencji.

Prace renowacyjne przy plebanii.

Z końcem sierpnia rozpoczęły się prace brukarskie przy plebanii.

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.
Jan Paweł II

W niedzielę 13 września na Mszę Świętą o godzinie 10:00 dzieci przyniosły plecaki z książkami i przyborami szkolnymi. Po skończonej Eucharystii spotkały się przed ołtarzem. Ks. proboszcz Zbigniew Ciechomski poświęcił przyniesione przybory, zawierzył Bogu wszystkich uczniów prosząc o prowadzenie w całym roku szkolnym.

Zakończenie prac brukarskich wokół plebanii.

Właśnie zakończyły się prace brukarskie wokół plebanii. Został również uporządkowany i ogrodzony plac przykościelny.

29 października  zmarł ks. biskup Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy, senior diecezji łowickiej. Jego Ekscelencja był krzewicielem wiary, obrońcą polskości i tradycji. Autor tekstu wielu pieśni kościelnych, m.in. „Panie, dobry jak chleb”, „Abyśmy byli jedno” oraz modlitewników: „Panie mój”, „Tobie. Panie, zaufałem”. Zmarły bp Józef Zawitkowski był wielkim przyjacielem naszej parafii. Wielokrotnie modlił się z nami uczestnicząc w uroczystościach parafialnych, udzielał sakramentu bierzmowania, błogosławił, głosił homilie zaczynające się od słów: „Kochani moi” i zawsze kończące się wyznaniem wiary.

Dziękujemy Ci księże biskupie za dobro i przyjaźń, którą nas darzyłeś.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!

Jak nazwać wzruszenie , które mnie ogarnia,
Gdy w oczach pamięci mi stajesz?
Lub zdania połowa zabrzmi w uszach nagle
Gest jakiś ciebie oddaje?
Jak nazwać tęsknotę do żalu podobną
I gorzką jak łzy połykane.
Gdy patrzę w twe oczy spokojne i smutne z fotografii na ścianie?
Jak nazwać tę ciszę w alejce cmentarnej,
Gdy idę, by spotkać się z tobą?
Lecz zamiast ciebie skrawek ziemi czarnej,
Co zabrał mi postać tak drogą.

„Nieuchronnie mijają rzeczy i zdarzenia, odchodzą chwile, doby… lecz coś się nie zmienia, czegoś nie da się zgubić. Coś trwa, coś zostaje”

Renata Strug

W niedzielę 22 listopada na Mszy św. o godzinie 14.00, w 80 rocznicę śmierci, w naszym kościele  została poświęcona i odsłonięta tablica upamiętniająca śp. Bronisława Strynkiewicza – nauczyciela (od 1923 do 1939) i kierownika Publicznej Szkoły Podstawowej w Pacynie (1934 – 1938). Śp. Bronisław Strynkiewicz był od kwietnia 1940 roku więźniem numer 8943 w obozie koncentracyjnym w Dachau, 2 sierpnia 1940 roku został przetrnasportowany do obozu Mauthausen – Gusen. Zamordowany 20 listopada 1940 roku.

W uroczystym nabożeństwie oprócz najbliższej rodziny uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, władz samorządowych gminy Pacyna, dyrekcja, nauczyciele i młodzież Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie.

Odsłonięcia tablicy dokonali: wnuczka zamordowanego nauczyciela, dyrektor szkoły oraz przedstawiciel Wójta naszej gminy. Złożono również kwiaty.

Liturgia została wzbogacona o teksty literackie.