Rok 2017

27 – 28 marca nawiedzenie parafii przez kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła rok 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej w 300 rocznicę tego wydarzenia, rokiem bł. Honorata Kożmińskiego oraz św. Brata Alberta. W tym roku przypada 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie i 140 rocznica objawień w Gietrzwałdzie.

To wyjątkowe wydarzenie poprzedziły Rekolekcje Maryjne w dniach 24 – 26 marca, które były okazją do przygotowania duchowego spotkania z wizerunkiem Czarnej Madonny.

Matka Boża przybyła w słoneczne popołudnie 27 marca w asyście policji, straży pożarnej oraz kolumny udekorowanych na tę okoliczność ciągników. Uroczystości przewodniczył ordynariusz łowicki bp Andrzej F. Dziuba. W drodze do kościoła wizerunek Pani Jasnogórskiej nieśli przedstawiciele młodzieży, nauczycieli, władz samorządowych, chóru parafialnego, seniorzy i strażacy. Przed świątynią procesja zatrzymała się, dzieci zaśpiewały i zatańczyły na cześć Maryi. W kościele obraz spoczął na tronie z napisem: „Oto Matka Twoja”, czyli hasłem, jakie towarzyszyło nawiedzeniu diecezji łowickiej przez jasnogórską ikonę. We mszy św., którą sprawował bp Dziuba, uczestniczył ks. Remigiusz Senderski, były proboszcz parafii.

7 kwietnia – Droga Krzyżowa
W piątek poprzedzający Niedzielę Męki Pańskiej ulicami Pacyny przeszła Droga Krzyżowa. Podczas wspólnej modlitwy dano świadectwo uwielbienia Boga w Trójcy Jedynego i dziękowano za dar nawiedzenia parafii przez ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej. Między kolejnymi stacjami krzyż nieśli przedstawiciele urzędów, rolnicy, matki, uczniowie, nauczyciele, młodzież, chórzyści i przedstawiciele weterynarii.

9 kwietnia – Niedziela Palmowa

Tradycyjnie podczas eucharystii o godzinie 10.00 odbył się konkurs palm. Wybrane jury oceniało małe palemki ze zbóż i metrowe misternie zdobione konstrukcje z kwiatami wykonanymi z krepiny i dziesiątkami różnokolorowych ozdób w trzech kategoriach: najdłuższej, najgrubszej i najbardziej oryginalnej. Ksiądz proboszcz zadbał o nagrody dla zwycięzców i słodycze dla wszystkich uczestników. W przyszłym roku będzie jeszcze jedna kategoria – najmniejsza.

15 kwietnia – Wielka Sobota

Zwyczaj błogosławienia pokarmów jest jednym z obrzędów liturgii Wielkiej Soboty. Ksiądz proboszcz po ceremonii święcenia złożył wiernym życzenia: „aby Jezus Chrystus Zmartwychwstały dotknął waszych serc i natchnął je odwagą wiary, mądrością pokory i wrażliwością miłosierdzia.”

7 maja – uroczystość I Komunii Świętej

W czasie uroczystej mszy św. komunię przyjęło 32 dzieci. Składając życzenia proboszcz powiedział: „aby kolejne dni były dla was tak radosne i odświętne jak ten dzień dzisiejszy.”

14 maja – jubileusz objawień fatimskich. Uroczysta msza św.

W trakcie mszy św. o godzinie 10.00 ksiądz proboszcz przypomniał o przesłaniu Matki Bożej z objawień w Fatimie, o potrzebie pokuty i nawrócenia, o potrzebie modlitwy i czuwania. 

17 maja – przyjęcie sakramentu bierzmowania

W tym dniu młodzież naszej parafii przyjmowała sakrament bierzmowania. Szafarzem tego sakramentu był J.E. Ks. Biskup Andrzej Dziuba, który został powitany przez przedstawicieli bierzmowanych, rodziców i proboszcza parafii. Młodzież włączyła się czynnie w liturgię. W uroczystości udział wzięli księża z dekanatu sannickiego: ks. dziekan Stanisław Dujka i ks. prałat Stanisław Pakieła.

15 czerwca – uroczystość Bożego Ciała

„Zróbcie mu miejsce, Pan idzie z nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba!
Zagrody nasze widzieć wychodzi
I, jak się dzieciom Jego powodzi.”
Franciszek Karpiński

W tym roku procesja pierwszy raz przeszła wokół Pacyny. Ołtarze ubierali : państwo Małgorzata i Marek Felczakowie, mieszkańcy Czarnowa, Kątów, Przylask, nauczyciele ZSO, oraz druhowie strażacy.

Prace remontowe 2017.

Niech piękno miejsca wiecznego spoczynku naszych bliskich będzie naszą wspólną troską.
Ważnym miejscem w Parafii jest cmentarz grzebalny – miejsce wiecznego spoczynku naszych bliskich zmarłych. Wymaga on szacunku, zachowania porządku i stałej troski. Zgodnie z zapowiedziami proboszcza parafii na cmentarzu parafialnym rozpoczęły się prace modernizacji alejek. Piaszczyste nawierzchnie są utwardzane, kładzione są betonowe kostki. Prace zostały zaplanowane na okres trzech lat. Na przełomie lipca i sierpnia zakończono pierwszego etapu inwestycji. W kościele parafialnym została przeprowadzona renowacja framug okiennych i wejścia głównego..

Niech patron św. Wawrzyniec wyprasza wszelkie łaski potrzebne do rozwoju duchowego.św. Wawrzyńcze – módl się za nami

W niedzielę 13 sierpnia przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej Odpust ku czci Patrona naszej parafii św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika. Uroczystej Sumie przewodniczył i Słowo Boże głosił były proboszcz naszej parafii ks. prałat Remigiusz Sęderski, który został powitany gromkimi brawami. Ksiądz prałat ofiarował naszej parafii przepiękny ornat w podziękowaniu za pamięć i ciepłe przyjęcie. W homilii kaznodzieja zachęcał licznie zgromadzonych wiernych do naśladowania św. Wawrzyńca w całkowitym oddaniu się Bogu.

„Witaj, witaj Matko Suserska Witaj, witaj Królowo Anielska”

Po raz czwarty wierni z parafii Pacyna i dekanatu sannickiego uczestniczyli w pieszej pielgrzymce do sanktuarium Matki Boskiej Suserskiej. Po modlitwie i błogosławieństwie ks. proboszcza, pielgrzymka wyruszyła. Uczestniczyło w niej około 90 pątników, którzy mieli do pokonania około 8 kilometrów. Pątników witał ks. Jerzy Czarnota, kustosz suserskiego sanktuarium. Mszę św. dla pielgrzymów odprawił i homilię wygłosił ks. Wiesław Frelek, proboszcz i dziekan żychliński, który przyszedł razem z nimi. Pątnicy dziękowali za otrzymane łaski i prosili o dalszą opiekę.

„Smak chleba, którym dzielimy się wspólnie, nie ma sobie równego …”

Antoine de Saint-Exupery

Ostatnia niedziela sierpnia w naszej parafii jest dniem dziękczynienia Bogu za otrzymane plony. Rolnicy ludzie ciężkiej pracy dziękowali Bogu za błogosławieństwo w tegorocznych plonach i prosili o dalszą opiekę Matki Bożej.  O godzinie 12.00 w uroczystej procesji wniesiono do świątyni wieńce dożynkowe przygotowane przez mieszkańców poszczególnych wsi. Nawiązywały do życia duchowego i wydarzeń naszej parafii. Przedstawicielki zespołu „Sejkowianki” złożyły dorodny bochen chleba na ręce księdza proboszcza, którym później poczęstowały uczestników mszy świętej. Dożynki to nie tylko okazja do wyrażenia naszej wdzięczności wobec Boga. To także okazja do wyrażenia naszej wdzięczności i szacunku dla samych rolników za ich pracę mówił w kazaniu ksiądz proboszcz.

Matka Boża przychodzi do naszych rodzin.

Nasza Parafia gościła Obraz Matki Bożej Częstochowskiej w dniach 25 – 26 marca 2017 r. 1 września rozpoczęła się tzw. „mała peregrynacja”, która ma utrwalać owoce Nawiedzenia. Mieszkańcy Czarnowa jako pierwsi przyjmują w swoich domach Panią Jasnogórską.

Życzymy, życzymy…

Msza święta o godzinie 12 była wyjątkowa. Państwo Stanisław i Janina Olobry dziękowali Bogu za 60 lat małżeństwa. Proboszcz naszej parafii ks. mgr Zbigniew Ciechomski dekretem Biskupa Diecezji Łowickiej został mianowany wicedziekanem dekanatu Sanniki. Radosną wiadomość przekazał ks. prałat Stanisław Dujka – dziekan dekanatu Sanniki. Jubilatom życzymy zdrowia i bożego błogosławieństwa a ks. proboszczowi dalszych sukcesów w pracy duszpasterskiej.

„O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu, Panienko, słodka Ozdobo,Chwało moja najwznioślejsza”

W dniu 5 września 2017 roku grupa pielgrzymów z naszej parafii odwiedziła Centralne Sanktuarium Maryjne Archidiecezji Poznańskiej w Gostyniu. Uczestniczyła w mszy świętej i poznała historię i zabytki sanktuarium. W drodze powrotnej odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

„Młodzi, którzy wzrastają w łasce u Boga i u ludzi, stają się kwiatem młodzieży”.

10 września podczas mszy świętej o godzinie 10 ksiądz proboszcz poświęcił plecaki. Życzył wszystkim uczniom sukcesów w szkole.

Mała peregrynacja trwa…

 12 września 2017 roku mieszkańcy Czarnowa odprowadzili do kościoła Panią Jasnogórską. Po mszy świętej sprawowanej w ich intencji Matka Boska „powędrowała” do rodzin mieszkających w Kątach.

Mała peregrynacja trwa…

W sobotę 7 października mieszkańcy Katów podczas mszy świętej o godzinie 17:00 podziękowali Matce Bożej za obecność wśród nich, za dar modlitwy. Prosili o Boże błogosławieństwo dla swoich rodzin. Maryja nawiedza teraz rodziny w Przylaskach.

Odmawiajcie różaniec…

Eucharystia w niedzielę 8 października o godzinie 10:00 rozpoczęła się „Barką”, ulubioną pieśnią świętego Jana Pawła II. Proboszcz parafii podkreślił wyjątkowość dzisiejszej niedzieli: zakończenie 100 rocznicy objawień fatimskich, XVII Dniu Papieskim pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją” Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dziś nie było homilii. Wszyscy wspólnie odmówiliśmy różaniec

Mała peregrynacja trwa…

W deszczową niedzielę 22 października mieszkańcy Przylask podczas mszy świętej o godzinie 17:00 podziękowali Matce Bożej za obecność wśród nich i za dar modlitwy. Prosili o boże błogosławieństwo dla swoich rodzin. Na zakończenie nabożeństwa Maryja udała się do rodzin w Sejkowicach

Korowód Świętych.

W niedzielę 29 października na Mszy świętej o godzinie 10:00 w naszej świątyni mogliśmy podziwiać świętych, poznać ich atrybuty i życie. W szacownym gronie była święta Kinga i Barbara, Jan Paweł II, święty Franciszek, Hiacynta, Łucja, Weronika, Florian, Agata, Agnieszka, Bernadetta, Józef, Maria i Teresa. Ksiądz proboszcz i pani katechetka nagrodzili dzieci i młodzież systematycznie uczęszczających na nabożeństwo różańcowe.

„Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”

Te słowa o odchodzeniu, o śmierci – nieodłącznej i nieuchronnej części naszego bytowania stały się mottem I Parafialnych Zaduszek. W modlitwie łączyliśmy się dziś z tymi, którzy odeszli z naszej parafii od 1 listopada 2016 do 31 października 2017 roku. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim przybyłym rodzinom za wspólną modlitwę, która jest wyrazem naszej pamięci o bliskich nam zmarłych oraz spłaceniem długu miłości, której od Nich doświadczyliśmy.

Mała peregrynacja trwa…

Od 22 października obraz Matki Bożej Częstochowskiej nawiedzał rodziny wsi Sejkowice.W dniu 27 listopada mieszkańcy Sejkowic podczas uroczystej Mszy Świętej dziękowali za dar modlitwy i przekazali obraz rodzinom z Łuszczanówka.

Mała peregrynacja trwa…

13 grudnia, w dniu św. Łucji, mieszkańcy Łuszczanówka w czasie uroczystej Mszy Świętej dziękowali za dar modlitwy w czasie nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz przekazano mieszkańcom Woli Pacyńskiej.

Wizyta niezwykłego Gościa…

III niedziela Adwentu w Kościele nazywana jest Niedzielą „Gaudete”, czyli niedzielą radości. Czasem nazywa się ją również „Niedzielą różową” gdyż jest to jeden z dwóch dni w roku, kiedy kapłan sprawuje liturgię w szatach koloru różowego. Nazwa tej niedzieli pochodzi od słów mszalnej antyfony na wejście: „Gaudete in Domino semper”, czyli „Radujcie się zawsze w Panu”. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z daru odkupienia, jakie przynosi.

Nasz Kościół w dniu dzisiejszym też był przepełniony radością nie tylko tą wynikającą ze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Podczas nabożeństwa o godzinie 10.00 w świątyni padał śnieg i przybył niezwykły gość, którego zawsze oczekują dzieci. Święty Mikołaj przyniósł dla wszystkich prezenty. Najmłodsi nie mieli się czego obawiać, ale dorośli… . 

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem.
Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, że może przyjąć nowo narodzoną miłość.
Do tego wystarczy tylko wiara, a nadzieja i miłość przyjdzie sama.
Radosnych Świąt.

Proboszcz
ks. Zbigniew Ciechomski

Radosne Boże Narodzenie…
25 grudnia Kolędujmy Małemu…
Niezapomnianą atmosferę pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia podkreślił koncert kolęd w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły w Pacynie.

26 grudnia godność Kanonika dla naszego Proboszcza
Z okazji otrzymania przez naszego Proboszcza, księdza Zbigniewa Ciechomskiego, godności Kanonika, serdecznie gratulujemy oraz życzymy wielu Łask Ducha Świętego, sił i zdrowia w codziennej, trudnej posłudze kapłańskiej oraz owocnej pracy dla dobra naszej Parafii i Kościoła.
Radosną informację przekazał na Mszy Świętej o godzinie 12:00 dziekan dekanatu Sanniki ks. prałat Stanisław Dujka.