Rok 2023

DROGA KRZYŻOWA

W piątek, 31 marca, o godzinie 19, po krótkim nabożeństwie wyruszyliśmy na Drogę Krzyżową ulicami naszej miejscowości. Krzyż nieśli parafianie. W czasie rozważań Męki Pańskiej mieliśmy okazję poznać tajemnice i znaczenie krzyża. Uzmysłowić sobie, jak wykorzystać cierpienie Chrystusa, aby naprawiać swoje życie i odnaleźć drogę do Boga.


NIEDZIELA PALMOWA

Niedziela Palmowa jest świętem obchodzonym tydzień przed Wielkanocą, na cześć wyjazdu Jezusa do Jerozolimy. Wprowadza nas w Wielki Tydzień, w czas wydarzeń z ostatnich dni ziemskiego życia Jezusa, przeżywania Jego Męki i Śmierci, by ostatecznie ukazać triumf Chrystusa. Jak co roku w naszym kościele na Mszy Świętej o godzinie 10:00 odbył się konkurs palm. Jury wybrało zwycięzców w trzech kategoriach: najwyższa, najgrubsza i najoryginalniejsza. Przyznano w każdej kategorii jedno pierwsze, dwa drugie i trzy trzecie miejsca. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe a wszyscy pozostali uczestnicy obrazki i słodycze.

Wielkanoc w naszej parafii

W Wielką Sobotę przez cały dzień trwała adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Ksiądz proboszcz  błogosławił pokarmy na stół wielkanocny. Wieczorem podczas Liturgii Wigilii Paschalnej poświęcony został ogień, woda chrzcielna i odnowiono przyrzeczenia sakramentu chrztu. W niedzielę odprawiono uroczystą Mszę św. wraz z procesją. Ks. proboszcz złożył życzenia zdrowych, pogodnych i błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Otwarcie sezonu motocyklowego.

W niedzielę, 30 kwietnia 2023 roku, Klub Motocyklowy „Dolina Przysowy” i zaprzyjaźnione okoliczne kluby uroczyście, rozpoczęli sezon motocyklowy Mszą św. o godzinie 12.00, . U progu nowego sezonu kierowcy prosili o pewną rękę i czujne oko podczas tegorocznych podróży. Motocykliści przyjechali jednośladami różnych marek, m.in. Honda, Suzuki, czy Harley Davidson. Nie zabrakło także klasycznych motocykli, takich jak Komar, Romet, czy WSK. Po eucharystii ks. proboszcz Zbigniew Ciechomski pobłogosławił pojazdy, po czym rozpoczęła się wielka parada wszystkich pojazdów. W paradnym szyku motocykliści pojechali z Pacyny przez Model, Skrzeszewy, Czarnów, Sejkowice i wrócili do Pacyny. Po powrocie, na placu przykościelnym, można było skosztować  grochówki, ciast, wypić kawę lub herbatę. Poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnowie.

Dzień Strażaka

W związku z przypadającym 4 maja Dniem Strażaka – wspomnienie św. Floriana, w środę 3 maja 2023 r. na Mszy św. o 12.00 modliliśmy się za strażaków z jednostek OSP działających na terenie naszej parafii. Mszę św. w intencji druhów ochotników odprawił  Proboszcz Parafii ks. Zbigniew Ciechomski, który aktualnie sprawuje również funkcję  Kapelana Straży Pożarnej w dekanacie sannickim. W strojach galowych i ze sztandarami we Mszy św. uczestniczyli strażacy z miejscowych jednostek tj. OSP Pacyna, OSP Model, OSP Janówek, OSP Skrzeszewy oraz zaproszona jednostka OSP Bielanka. Wśród zaproszonych byli: Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego Katarzyna Osowicz-Szewczyk, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wójt Gminy Pacyna Krzysztof Wożniak. W okolicznościowej homilii ks. proboszcz m. in. powiedział: ….„Dzień Strażaka, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim?”  Po nabożeństwie wszyscy udali się do remizy strażackiej. Zasłużeni druhowie otrzymali odznaczenia i podziękowania, wręczono legitymacje wstępującym do straży pożarnej. Na zakończenie delegacja strażaków udała się na miejscowy cmentarz, aby złożyć kwiaty na grobach druhów, którzy odeszli już na wieczną wartę.

I Komunia Święta

Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. (J 6, 51).

W niedzielę, 7 maja, na Mszy Świętej o godzinie 10:00, 25 dzieci przystąpiło do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. To wielkie wydarzenie dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie z Jezusem Eucharystycznym. Tego dnia po raz pierwszy dziecko świadomie i w pełni uczestniczy w Eucharystii. Ten dar zmienia życie i jednoczy z Bogiem. Od tego momentu można zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjąć Chrystusa do swojego serca.

Rocznica Komunii Świętej

W niedzielę, 21 maja  Msza Święta o godz. 10:00 dla dzieci z klasy IV i ich rodziców była okazją, aby przypomnieć sobie znaczenie Eucharystii w życiu człowieka. W czasie nabożeństwa czwartoklasiści dziękowali Bogu za miniony rok; za pierwszy rok łaski Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. W modlitwach prosili, aby spotkania z Chrystusem dawały im radość, wiarę i nadzieję.

Boże Ciało

W czwartek, 8 czerwca przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W czasie homilii ksiądz proboszcz przypomniał, jak ważne jest dzisiejsze święto dla tych, którzy w tym roku przejęli I komunię i tych, którzy mieli pierwszą i kolejne rocznice. Następnie wszyscy wyruszyli z uroczystą procesją do czterech ołtarzy. W tym roku ołtarze przygotowywali: państwo Małgorzata i Mariusz Stelmaszczykowie, mieszkańcy Anatolina, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej oraz druhowie OSP w Pacynie.

Poświęcenie pojazdów

W niedzielę, 23 lipca 2023 roku, w przeddzień imienin   św.  Krzysztofa,   patrona kierowców i podróżnych, modliliśmy się w intencji wszystkich kierowców. Po Mszy Świętej proboszcz poświęcił wszystkie przybyłe pojazdy, rowery, motocykle, samochody, i ich kierowców i pasażerów. Proboszcz przekazał radosną wiadomość o otrzymaniu promesy na dofinansowanie prac malarskich w naszym kościele. Wspomnianą promesę wierni mogli obejrzeć na ołtarzu bocznym.

Wspomnienie śp. Bronisława Strynkiewicza.

W niedzielę, 6 sierpnia 2023 roku, w naszym kościele została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji śp. Bronisława Strynkiewicza, który był kierownikiem i nauczycielem  Powszechnej Szkoły Publicznej w Pacynie, zamordowany przez niemieckiego okupanta w KL Mauthausen-Gusen. W nabożeństwie uczestniczyli: wnuczka p. Grażyna Strynkiewicz, p. Anna Józwik przedstawicielka IPN Łódź, dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie, przedstawiciel Urzędu Gminy Pacyna. Ks. proboszcz przedstawił życiorys zmarłego, wspomniał, że 1 sierpnia 2023 roku minęło 100 lat od przybycia p. Bronisława Strynkiewicza do Pacyny. P. Anna Józwik przypomniała o planowej akcji wyniszczania polskiej inteligencji w czasie II wojny światowej przez hitlerowskie Niemcy. Natomiast słowa p. Anny Strynkiewicz można zawrzeć w słowach: „Najgorszą częścią trzymania wspomnień nie jest ból. To samotność tego. Wspomnieniami trzeba się dzielić”.

Uroczystość Odpustu Świętego Wawrzyńca

W niedzielę, 13 sierpnia, nasza Parafia obchodziła Uroczystość Odpustu Świętego Wawrzyńca, podczas  sprawowanej  Eucharystii modliliśmy się za całą Wspólnotę Parafialną. Każdy  miał okazję  uzyskać szczególną łaskę Odpustu zupełnego, za siebie samego lub osobę zmarłą. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ksiądz Ryszard Chludziński.  W homilii podkreślił, że przykład życia świętych jest bardzo potrzebny w naszych czasach, które coraz bardziej hołdują zasadzie oziębłości i braku zaangażowania w wielu dziedzinach życia, także w sferze religijności i wiary. Przykład życia świętych winien nas zawstydzać i na nowo pobudzać do działania w wierze. „Słowa pouczają, przykłady pociągają”, tymi słowami ks. Ryszard zakończył swoje kazanie. Po Mszy św. była procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła.

X Pielgrzymka do Suserza

We wtorek, 15 sierpnia o godzinie 8.00, wyruszyła  po raz dziesiąty piesza pielgrzymka do sanktuarium w Suserzu na uroczystości odpustowe ku czci Wniebowzięcia NMP. W pielgrzymce wzięło udział 130 pątników nie tylko z naszej parafii. Proboszcz parafii pobłogosławił pielgrzymujących. Podczas naszej wędrówki nie zabrakło chwil modlitewnego skupienia a także radosnej i braterskiej integracji. Podczas Mszy św. odprawionej w intencji pielgrzymujących z Pacyny i Żychlina odprawił i homilię wygłosił ks. Wiesław Frelek proboszcz parafii w Żychlinie. W kazaniu podkreślił, że czcimy i kochamy Matkę Najświętszą, dlatego przyszliśmy dzisiaj do świątyni, aby radować się i cieszyć z uroczystości Jej wniebowzięcia.

Dożynki parafialne

W niedzielę, 20 sierpnia, odbyły się dożynki parafialne. W trakcie uroczystej sumy dziękowaliśmy Bogu za zebrane plony. Wieńce dożynkowe przygotowali mieszkańcy: Modela,  Kamionki, Podczach, Janówka, Remek, Słomkowa, Przylask, KGW z Woli Pacyńskiej i Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie. Po Mszy Świętej, na placu przy kościele, odbył się festyn, którego organizatorem było Gospodyń Wiejski w Czarnowie „Wszyscy Razem”. Jego członkinie przygotowali mnóstwo atrakcji: poczęstunek, występy lokalnych i zaproszonych artystów, dmuchańce dla dzieci, konkursy sprawnościowe i kulinarne z nagrodami. Na zakończenie była potańcówka z muzyką na żywo, przygrywał zespołu AVANTI.

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Łaskawej 27 sierpnia – 3 września 2023r.

Cały tydzień spędziła z nami Matka Boża Łaskawa – Patronka Warszawy i Strażniczka Polski. Było to możliwe dzięki p. Anecie Ciężarek – koordynatorce peregrynacji. 27 sierpnia obraz Matki Bożej Łaskawej zawitał do naszej parafii. Powitania dokonał ks. proboszcz  Zbigniew Ciechomski, który zwrócił się do Matki z radością i wzruszeniem z powodu jej przybycia. Na czas pobytu Matki Bożej Łaskawej został opracowany program czuwań modlitewnych. W ciągu dnia parafianie mieli okazję do indywidualnej modlitwy prosząc, dziękując i przepraszając. Wieczorem, podczas eucharystii przed cudownym wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny modliliśmy się szczególnie o pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie, o zakończenie działań wojennych. Prosiliśmy także za naszą Ojczyznę. 3 września Matka Boża wyruszyła do kolejnej parafii.

Zakończenie sezonu motocyklowego

23 września w kościele parafialnym w Pacynie motocykliści z Klubu Dolina Przysowy  Mszą św. uroczyście zakończyli sezon motocyklowy 2023. Mszę koncelebrowaną odprawili: ks. proboszcz Zbigniew Ciechomski, ks. dziekan Andrzej Sałkowski z Sannik, ks. Grzegorz Walczak – pracownik Caritas Płock. W homilii ks. proboszcz zaznaczył, że podróże bywają trudne, mozolne, wymagają czasami ogromnego poświęcenia, czasami są walką z samym sobą, żeby dotrzeć do celu. Po eucharystii, w uroczystej paradzie, ponad 200 motocykli przejechało do Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach. Na terenie pałacowo-parkowym była dalsza część uroczystości. Organizatorzy zadbali o atrakcje. Była grochówka, grill, muzyka na żywo. Można było kupić gadżety motocyklowe. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali druhowie strażacy oraz policja.

Różaniec

Ojciec Św. Jan Paweł II o Różańcu Świętym

Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał. Odmawiać różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej. Ona pierwsza uwierzyła, a w Kościele w Wieczerniku jednoczyła w miłości pierwszych uczniów swego Syna. Przy odmawianiu różańca nie chodzi o powtarzanie formułek, lecz raczej o nawiązanie intymnego dialogu z Maryją, o okazanie jej zaufania, powierzenie trosk, otwarcie przed nią serca, ukazanie własnej gotowości na przyjęcie planów Bożych i obietnic wytrwania w wierności dla niej we wszystkich, szczególnie trudnych i bolesnych sytuacjach, będąc pewnym jej pomocy w uzyskaniu wszelkich potrzebnych dla naszego zbawiania łask od jej Syna. Podczas modlitwy różańcowej kontemplujemy Chrystusa, patrząc na Niego uprzywilejowanym wzrokiem Jego Matki Maryi; rozważamy tajemnicę życia, cierpienia i zmartwychwstania Pana oczami i sercem Tej, która była Mu najbliższa.

(Z przemowienia wygłoszonego przed „Anioł Pański” 2 października 1988, Oservatore Romano

7 października 1988.

Do zobaczenia w niebie! Uroczystość Wszystkich Świętych…

Dwa pierwsze listopadowe dni przypominają nam o przemijalności życia, przemijalności tego świata, przemijalności tego wszystkiego, co tutaj tworzymy. Czas jest krótki. (…) Przemija bowiem postać tego świata (1 Kor 7, 29. 31) – tak ujmował tę prawdę św. Paweł w liście do Koryntian. W naszej parafii modlitwy w intencji zmarłych rozpoczęliśmy uroczystą modlitwą różańcową  31 października. Po modlitwie odbył się Korowód Wszystkich Świętych. Dzieci przebrały się za postacie świętych i błogosławionych, aby w ten sposób ukazać, jak wiele postaci już osiągnęło Zbawienie. Ksiądz proboszcz w dialogowanym kazaniu przypomniał  dzieciom, kim jest święty i jak można osiągnąć świętość. We wtorek 1 listopada modliliśmy się nad grobami naszych bliskich podczas Mszy św. o godzinie 11.00. W homilii ks. proboszcz Zbigniew Ciechomski podkreślił, że „W naszej religii to rzeczywiście dzień szczególny. Tego dnia oddajemy cześć i hołd wszystkim, którzy już są w niebie. Tym, którzy są zbawieni i cieszą się pełnią szczęścia”. Przypominał nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. O godzinie 18.00 na cmentarzu była wspólna modlitwa różańcowa.

Zaduszki Parafialne

W niedzielę, 5 listopada, o godz. 14:00 została odprawiona uroczysta Msza Święta – VII Zaduszki Parafialne. Podczas nabożeństwa wspominaliśmy Tych, którzy w minionym roku zakończyli już swoją ziemską wędrówkę. Oprócz pamięci, kwiatów i zniczy możemy im ofiarować naszą miłość, która jest silniejsza niż śmierć i modlitwę, która pomoże naszym bliskim zmarłym wejść do Królestwa Bożego. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim przybyłym rodzinom za wspólną modlitwę, która jest wyrazem naszej pamięci o bliskich nam zmarłych oraz spłaceniem długu miłości, której od Nich doświadczyliśmy.

Powiatowe Zaduszki Strażackie

W niedzielę, 12 listopada, o godz. 14:00 została odprawiona uroczysta Msza Święta – Powiatowe Zaduszki Strażackie. Podczas nabożeństwa wspominaliśmy druhów strażaków, którzy zakończyli już swoją ziemską wędrówkę.

Wizyta Mikołaja

III niedziela Adwentu w naszym kościele była przepełniona radością nie tylko tą wynikającą ze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Podczas nabożeństwa o godzinie 10.00 przybył niezwykły gość, którego zawsze oczekują dzieci. Święty Mikołaj przyniósł dla wszystkich prezenty. Najmłodsi nie mieli się czego obawiać, ale dorośli… . Spotkanie ze świętym było dla wszystkich niezwykłym przeżyciem.