Rok 2021

Drodzy Parafianie

W tym roku, z racji obostrzeń epidemiologicznych, nie było mi  dane odwiedzić Was z Bożym błogosławieństwem w Waszych domach. Jednak wielu z Was przyjęło moje zaproszenie i uczestniczyło w specjalnych Mszach kolędowych, w czasie których prosiliśmy Boga o pokój w rodzinach, o potrzebne łaski dla Was, polecaliśmy także Jego miłosierdziu Waszych bliskich zmarłych.

Wszystkim Parafianom, którzy uczestniczyli we Mszach św. kolędowych – bardzo dziękuję. Dziękuję za Waszą modlitwę i złożone ofiary. Za utrzymywanie łączności z Kościołem, jedności z naszą Parafią, chciałbym wszystkim serdecznie podziękować.

Niech Pan Bóg pobłogosławi Wasz domy i mieszkania, aby trwały w nich: zdrowie, dobroć i łagodność oraz wierność w wypełnianiu Jego przykazań. A Jego błogosławieństwo niech pozostanie wśród Was, teraz i na zawsze. Amen.

Ks. Proboszcz Zbigniew Ciechomsk

„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego…”

I Komunia Święta

2 maja był w naszej parafii dniem szczególnym. Uczniowie klasy III pierwszy raz przystąpili do sakramentu I Komunii św. Ksiądz proboszcz w homilii podkreślił, że pierwsze spotkanie z Panem Jezusem to  jeden z najpiękniejszych dni w życiu każdego człowieka. Jezus Chrystus obecny w Eucharystii to największy nasz Skarb. Człowiek wierzący, nie wyobraża sobie życia bez Niego. Jest On siłą do przezwyciężania trudów, lekarzem duszy i ciała oraz źródłem – a nawet – samą Miłością. Otrzymaliśmy Go jako pokarm w drodze do nieba.

„Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt – Jestem cały Twój i wszystko moje do Ciebie należy, o Jezu, przez Maryję, Twoją Najświętszą Matkę.”

św. Ludwik Grignion de Montfort

Dnia 3 maja o godzinie 19:00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji mieszkańców wsi Kamionka i Pacyna, którzy wspólnymi siłami przyczynili się do wzniesienia Krzyża przy nowo powstającym rondzie. W czasie homilii ksiądz proboszcz nawiązał do historii i tradycji. Krzyże przydrożne górowały w krajobrazie dawnej wsi, wpisały się w naszą wiarę i kulturę pełniąc rolę przynoszących pomyślność drogowskazów. Powodów wznoszenia kapliczek i krzyży było wiele. Przynosiły opatrzność fundatorom, czuwały w miejscach tragicznej śmierci i bitew, chroniły przed złymi mocami, strzegły lasów i potoków. Wnoszono je przy rozdrożach i przy każdej drodze prowadzącej do miejscowości. Krzyż jest najbardziej rozpoznawalnym znakiem chrześcijan. Ważnym symbolem i przesłaniem. Jego pionowa część obrazuje jedność i łączność człowieka z Niebem. Pozioma – cały świat, obejmowany przez ramiona Syna Bożego. Po nabożeństwie jego uczestnicy udali się w procesji pod nowo wzniesiony Krzyż, który został poświęcony.

„Pan Bóg w Eucharystii składa nam pocałunki miłości. Zatem przyjmujmy z wielką wiarą i miłością Komunię Świętą.”

św. Ojciec Pio

Ważne w naszym życiu wydarzenia, zwykliśmy upamiętniać poprzez obchodzenie ich rocznic. W kształtowaniu dojrzałej wiary takim istotnym wydarzeniem jest I Komunia święta. W niedzielę, 16 maja, w naszym kościele, 16 dzieci z klasy czwartej uczestniczyło w rocznicowej Eucharystii, której przewodniczył ks. Proboszcz. Odżyły radosne wspomnienia, które towarzyszyły tym dzieciom przed rokiem. Pierwszy sakrament pokuty i pierwsze przyjęcie Komunii świętej i radość – to przeżycia towarzyszące tamtemu wydarzeniu.  Stojąc jeszcze raz wspólnie w bliskości ołtarza, ubrani w komunijne stroje, idący w uroczystej procesji po Najświętszy Sakrament., po raz kolejny odczytywali prawdę, że  Jezus żyje i jest obecny w Eucharystii. Wszystko wydaje się podobne, ale jednak inne. Świadczą o tym zdjęcia w maseczkach, z dystansem. Dzieci nie widziały się od tygodni. W czasie kazania, ks. Proboszcz zwracając się do uczestników, powiedział, że rocznica to jednak nie tylko okazja do wspomnień, czy ponownego spotkania z przyjaciółmi. To okazja do zapytania siebie, jak bardzo w ciągu tego roku Jezus Eucharystyczny był obecny w moim życiu.

„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba…”

3 czerwca o godzinie 11.00 została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Zbigniewa Ciechomskiego z procesją do czterech ołtarzy. Procesja Bożego Ciała to z jednej strony publiczne wyznanie naszej wiary, ale przede wszystkim szczególny znak, że Bóg chce być blisko człowieka rozlewając swoje błogosławieństwo i łaski. Zwyczaj procesji do czterech ołtarzy, przy których zatrzymuje się procesja, przyszedł do nas z Niemiec, gdzieś w XVI w. Mają one związek z czterema Ewangeliami. Przy pierwszym ołtarzu słyszymy: Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia? To powinno sprowokować do pytania o własne przygotowanie do niedzielnej Eucharystii. To wewnętrzne – Eucharystia oczywistością niedzieli, czy dodatek do dnia wolnego – i zewnętrzne, poprzez jakość i styl strój, ubiór. Przy drugim słyszymy: Jedli do sytości. To nakarmienie czterech tysięcy ludzi siedmioma chlebami i kilkoma rybami bardzo plastycznie przypomina zasadę, że dobro, jakkolwiek by go nie rozumieć da się pomnożyć tylko przez podzielenie. Przy trzecim jesteśmy świadkami pytania: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiała z nami w drodze? No właśnie, żeby Go poznać przy łamaniu chleba, najpierw musi zapałać serce… No i przy czwartym ołtarzu słyszymy deklarację: przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Jakże logiczny jest związek fragmentów tych czterech Ewangelii. Aby mogła zaistnieć taka jedność, o której mówi Pan Jezus, to najpierw musi być przygotowanie, potem trzeba podzielić, żeby pomnożyć, a na końcu trzeba zapałać, żeby rozpoznać. Ołtarze w tym roku przygotowali: państwo Jolanta i Andrzej Gierscy, mieszkańcy wsi Kamionka, pracownicy Urzędu Gminy i druhowie OSP w Pacynie.

Prace remontowe 2021.

W dniu 2 sierpnia rozpoczęły się prace remontowe polegające na poprawieniu odwodnienia kościoła i położeniu brakującej części kostki brukowej wokół plebanii.

Odpust parafialny.

W niedzielę, 08.08.2021 r., nasza Parafia obchodziła uroczystość odpustową ku czci świętego Wawrzyńca diakona i męczennika. Uroczystą sumę odpustową odprawił i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Zbigniew Ciechomski. W słowie skierowanym do wiernych podkreślił, że św. Wawrzyniec jest wzorem wyznawania wiary. Wspominał o życiu i męczeńskiej śmierci patrona naszej parafii. Mówił, że Pan Jezus pozostał z ludźmi w Najświętszym Sakramencie. Modląc się, biorąc udział w ewangelii, procesji zawierzamy nasze życie i wypraszamy Boże błogosławieństwo. Po mszy świętej odbyła się procesja eucharystyczna wokół kościoła.

Pierwsza Komunia Święta

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną i związanymi z tym obostrzeniami, w naszym kościele dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii świętej w dwu terminach. W sobotę, 14 sierpnia, przyszedł czas na drugą grupę trzecioklasistów. Sakramentu udzielił proboszcz ks. Zbigniew Ciechomski. W homilii nawiązał do drogi, którą przebyli, aby dziś pierwszy raz w pełni uczestniczyć w uczcie Chrystusa. Zaznaczył, jak ważną rolę w ich przyszłym życiu odegra ten szczególny dzień.

VIII Pielgrzymka do Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Suserzu

15 sierpnia ósmy już raz pątnicy z Pacyny i parafii dekanatu sannickiego udali się z pielgrzymką do Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Suserzu. W pielgrzymce uczestniczyło około 120 osób. Po dotarciu do Suserza pielgrzymi zostali powitani przez proboszcza i kustosza sanktuarium księdza Dariusza Szeląga. Następnie do Sanktuarium przybyli pielgrzymi z Żychlina. To już 169 pielgrzymka dziękczynna z tej parafii. Mszę świętą dla pielgrzymów odprawił ksiądz dziekan Wiesław Frelek. Homilię wygłosił ksiądz Ryszard Matkowski. Podczas kazania wspomniał o historii zaśnięcia i wniebowzięcia NMP. Zaznaczył, jak ważne dla człowieka jest naśladowanie Maryi, która powiedziała „czyńcie, co wam powie syn”. Wszystko to po to, aby zasłużyć na życie wieczne.

Wdzięczni Bogu Wszechmogącemu i ludziom tym,
którzy nas poprzedzili i tym,
którzy nie ustają w trosce o tę świątynię,
Kapłanom i Wiernym
parafii pw. św. Wawrzyńca dk. i m w Pacyn

W dniach 28 i 29 sierpnia w naszej parafii odbyły się uroczystości setnej rocznicy konsekracji kościoła oraz dożynki parafialne. W sobotę, 28 sierpnia, o godzinie 21:00 w podziemiach kościoła wierni Apelem Jasnogórskim rozpoczęli obchody. W podziemiach kościoła przygotowane zostały wystawy prezentujące: historię kościoła, przydrożne krzyże i kapliczki naszej parafii, prace plastyczne dzieci. Wśród eksponatów na szczególna uwagę zasługiwała drewniana monstrancja wykonana w 1945 roku  przez księdza Edmunda Smolińskiego, która została wypożyczona z Muzeum Diecezjalnego w Płocku. W niedzielę, 29 sierpnia, odbyła się uroczysta suma dziękczynna. Koncelebrze przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba. W homilii ksiądz biskup nawiązał do historii naszego kościoła, jego konsekrację porównał do wotum dziękczynnego za zakończenie Wielkiej Wojny. Wspomniał również o trudnej pracy rolników, którzy w tym szczególnym dniu dziękowali Bogu za plony. Wieńce dożynkowe przygotowali mieszkańcy: Pacyny, Remek, Podczach, Modela, Kamionki, Przylask, Słomkowa, Janówka, Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Pacyńskiej, grupa 50 plus z Pacyny i Szkoła Podstawowa im Janusza Kusocińskiego w Pacynie. W procesji z darami oprócz tradycyjnej wody, wina i chleba znalazły się prezenty dla świątyni i proboszcza. Mieszkańcy wsi Kamionka ofiarowali kielich i patenę, pracownicy Szkoły Podstawowej w Pacynie kwiaty, kosz ze słodyczami i makietę kościoła, pani Joanna Hrk ze Stowarzyszenia Twórczego Rozwoju obraz przedstawiający nasz kościół, pracownicy Urzędu Gminy w Pacynie ofiarowali ornat. Listy gratulacyjne do proboszcza i wiernych skierowali: Starosta Powiatowy, przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej i Wójt Gminy Pacyna. Po nabożeństwie mieszkańcy i goście spotkali się na placu przy kościele na poczęstunku. Był czas na wspólne rozmowy i zabawę. Ksiądz proboszcz Zbigniew Ciechomski dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu tak doniosłej uroczystości. 

Wszystkie wichry historii, ciemne chmury nad Polską
są niczym w porównaniu z siłą patriotyzmu i polskości.

Dnia, 12 września 2021 roku o godzinie 14:00, w naszym kościele odbyła się uroczystość poświęcenia i odsłonięcia tablicy poświęconej śp. Bronisławowi Żydowo. Tablica została umieszczona obok innych tablic upamiętniających zasłużonych mieszkańców naszej gminy. Możliwe to było dzięki staraniom wnuczki p.Grażyny Gronczewskiej i pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Bronisław Żydowo urodził się 17 sierpnia 1885 roku w Kutnie. W wieku 17 lat podjął pierwszą pracę jako pomocnik sekretarza gminy w Krzyżanówku. W 1907 roku awansował na stanowisko sekretarza gminy Pacyna, powierzoną funkcję pełnił z przerwami przez 27 lat. Był założycielem i pierwszym prezesem Straży Pożarnej w Pacynie. W czasie II wojny światowej, w ramach likwidacji inteligencji polskiej przez okupanta hitlerowskiego, został aresztowany przez gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Następnie został przeniesiony do obozu Mauthausen-Gusen. Stracony przez Niemców w grudniu  1940 roku. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele rodziny, Urzędu Gminy w Pacynie, Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, OSP w Pacynie, parafianie. Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Pacynie uświetniła uroczystość słowem mówionym i muzyką.

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”
Paulo Coelho

W niedzielę 19 września na Mszę Świętą o godzinie 10:00 dzieci przyniosły plecaki z książkami i przyborami szkolnymi. Po skończonej Eucharystii spotkały się przed ołtarzem. Ks. proboszcz Zbigniew Ciechomski poświęcił przyniesione przybory, zawierzył Bogu wszystkich uczniów prosząc o prowadzenie w całym roku szkolnym. 

Prace remontowe

Dobiegają końca prace remontowe rozpoczęte 2 sierpnia. Niesprzyjająca aura spowodowała ich znaczne opóźnienie. Zakończono prace brukarskie wokół plebanii. Powstał parking na kilka samochodów. Uporządkowano plac przykościelny. Z dużym trudem, walcząc z deszczowa aurą, udało się wykonać odwodnienie terenu przykościelnego i wokół plebanii. Ksiądz proboszcz Zbigniew Ciechomski składa gorące podziękowania wszystkim wiernym, którzy wsparli finansowo podjęte działania.

Człowiek żyje tak długi, jak trwa pamięć o nim.

W niedzielę, 31 października, u progu Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego w Nabożeństwie Różańcowym odprawionym w podziemiach kościoła modliliśmy się za tych, którzy już odeszli. 1 listopada, we Wszystkich Świętych, zarówno podczas Mszy Świętej jak i Różańca odmawianego wędrując w ciszy i zadumie po alejkach naszego cmentarza polecaliśmy Bogu naszych bliskich zmarłych.

Jak nazwać wzruszenie, które mnie ogarnia,
Gdy w oczach pamięci mi stajesz?
Lub zdania połowa zabrzmi w uszach nagle
Gest jakiś ciebie oddaje?
Jak nazwać tęsknotę do żalu podobną
I gorzką jak łzy połykane.
Gdy patrzę w twe oczy spokojne i smutne z fotografii na ścianie?
Jak nazwać tę ciszę w alejce cmentarnej,
Gdy biegnę, by spotkać się z tobą?
Lecz zamiast ciebie skrawek ziemi czarnej,
Co zabrał mi postać tak drogą.

12 listopada 2021 roku odbyła się uroczystość poświęcenia ronda znajdującego się w centralnej części naszej miejscowości. Wśród gości, których powitał wójt gminy p. Krzysztof Woźniak, byli: Marszałek Sejmiku Województwa Mazowieckiego p. Adam Struzik, władze powiatu gostynińskiego, proboszczowie parafii w Osmolinie, Sannikach i Pacynie. Zaproszeni goście wygłosili krótkie przemówienia, odczytano Uchwałę Rady Gminy w Pacynie o nadaniu nowopowstałej inwestycji drogowej imienia Polskich Olimpijczyków. Ks. proboszcz Zbigniew Ciechomski poświęcił rondo, następnie została odsłonięta tablica z nazwą.

Wizyta Mikołaja

W niedzielę, 19 grudnia na Mszy Świętej o godzinie 10:00, odwiedził nas niezwykły Gość. Do licznie zebranych dzieci przybył św. Mikołaj. W czasie długiej i męczącej drogi, zrobił sobie przerwę w naszej wspólnocie parafialnej. Były słodkie prezenty, rózgi i dużo śmiechu. Po spotkaniu nasz niezwykły Gość udał się w dalszą podróż.